Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phạm Anh Tuấn
Người gửi: Phạm Anh Tuấn
Ngày gửi: 11h:19' 17-09-2013
Dung lượng: 13.6 KB
Số lượt tải: 3686
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC TRƯỜNG TH LŨNG CAO II
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc


………………, ngày ..… tháng …. năm 2013.

BIÊN BẢN Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường TH Lũng Cao II năm học 2013 - 2014                     A. Những thông tin chung.           I. Thời gian:  … h, ngày …. tháng …. năm 2013.           II. Địa điểm: Văn phòng Trường TH Lũng Cao II, Bá Thước           III. Thành phần:           Có mặt : ….. / …..           Vắng mặt :  ……           Tên những người vắng mặt: 1.     . . .  lý do vắng . . . . 2.     . . . . .  lý do vắng . . . .           Đại biểu : …………………………………………………………..           ……………………………………………………………………….           Chủ tịch đoàn:           Đ/c :……………………………………………………………….           Đ/c :………………………………………………………………….           Thư ký đoàn:           Đ/c : ………………………………………………………………….           Đ/c : …………………………………………………………………..           B. Nội dung hội nghị:           Phần I: Đ/c ………………………………………… trình bày “ Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức  năm học 2012 – 2013, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 – 2014; kế hoạch phát triển năm 2013 – 2014 của đơn vị.           Phần II: Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thông qua báo cáo tình hình công tác thu chi tài chính của đơn vị           Phần III. Đ/c ……………………………… Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo “ Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2012 – 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2013 - 2014”.           Phần IV: Đ/c………………………… thông qua báo cáo tổng kết tình hình tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị trong năm học 2012 – 2013 . . Thôngq ua các quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng của các cấp (nếu có).           Phần V: Đ/c . . . . . . . . . . .  tổng hợp các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị, các ý kiến kiến nghị đề xuất cần giải trình đồng chí ………………………… chủ trì phần thảo luận này.           Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:   …………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………...………………………………. .............................................................................           Phần VI: Đ/c ………………………………………… thay mặt tổ thư ký thông qua  dự thảo “ Nghị quyết Hội nghị”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. (Có văn bản kèm theo).           Phần VII:    Phát biểu của đại biểu. Đ/c…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..           Phần VIII. Đ/c . . . .. . . . . . .  phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua           Phần IX:   Đ/c ……….. tổng kết bế mạc Hội nghị.           Hội nghị kết thúc hồi  ………………………….. phút cùng ngày. THƯ KÝ HỘI NGHỊ       CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN         CHỦ TỊCH ĐOÀNPHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC TRƯỜNG TH LŨNG CAO II
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc


………………, ngày … tháng …. năm 2013.
NGHỊ QUYẾT Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường ……. đầu năm học 2013 – 2014             - Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan.           - Căn cứ hướng dẫn của phòng GD&ĐT Bá Thước V/v  tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học 2013 - 2014.           - Ngày ……. trường TH Lũng Cao II tiến hành mở Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC và kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn năm 2013 - 2014, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
          I-  Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm học 2013 – 2014:           1.  Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đã được phòng GD&ĐT giao           2.  Đảm bảo đáp ứng nhu cầu giáo dục
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓