Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tố Nga
Ngày gửi: 00h:03' 25-09-2013
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 848
Số lượt thích: 0 người
LƠP 5 VÒNG 2 Kết quả đúng hết
BÀI THI SỐ1

Câu 1:  của một số bằng 192 thì số đó là 256
Câu 2:  của 198 bằng 297
Câu 3:  của 2012 bằng 2515
Câu 4:  của một số bằng 75 thì số đó là 300
Câu 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 128cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều rộng của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật đó là cm. 28
Câu 6: Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó em bao nhiêu tuổi? Trả lời: Khi đó em tuổi. 16
Câu 7: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 615
Câu 8: Tổng của 2 số bằng 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 151
Câu 9: Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 142
Câu 10: Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng  số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 168

*2
LỚP 5 VÒNG 2
BÀI THI SỐ1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 19800
Câu 2:  của 186 bằng 62
Câu 3: Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 180
Câu 4:
Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là 138
Câu 5: Mua 35 quyển vở hết 280000 đồng. Hỏi mua 6 quyển vở như thế hết bao nhiêu nghìn đồng? Trả lời: Mua 6 quyển vở như thế hết nghìn đồng. 48
Câu 6:
Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc. 840 Câu 7: Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 207
Câu 8: Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị.  Vậy số thứ nhất là 180
Câu 9:
Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ ba 121 đơn vị. Số thứ hai hơn số thứ nhất 21 đơn vị. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là 175 Câu 10: Tổng của 2 số bằng 260. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 6 đơn vị thì số lớn sẽ gấp 3 lần số bé. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 68

 
Gửi ý kiến