Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violympic - lớp 9 vòng 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tiểu Học (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:59' 11-10-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người

Câu hỏi 1:


Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 3: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 4: Tính: 3920 : 28 : 2 = 
Câu 5: Tính:  
Câu 6: Tính tổng:  
Câu 7: Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là 
Câu 8: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 9: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là 
Câu 10: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 2: Tính: 3200 : 40 . 2 = 
Câu 3: Nếu  thì  
Câu 4: Tính:  
Câu 5: Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là 
Câu 6: Kết quả phép tính  là 
Câu 7: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 8: Tổng của số lớn nhất có sáu chữ số và số nhỏ nhất có năm chữ số bằng 
Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10: Đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc có ba con đường, đi từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ có năm con đường. Số các con đường đi từ Hà Nội đến Phú Thọ qua Vĩnh Phúc là 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Viết được , với  
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 3: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 7: Kết quả phép tính  là 
Câu 8: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 9: Tổng của hai số bằng 78293. Số lớn trong hai số đó có chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng trăm là 2. Nếu ta gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được một số bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ trong hai số đó là 
Câu 10: Tổng của số lớn nhất có sáu chữ số và số nhỏ nhất có năm chữ số bằng 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 2: Tính: 3200 : 40 . 2 = 
Câu 3: Viết được , với  
Câu 4: Chia 126 cho một số ta được số dư là 25. Số chia là 
Câu 5: Tính tổng:  
Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 7: Số phần tử của tập hợp A = { và } là 
Câu 8: Tính:  
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9: Từ 100 đến 200 có tất cả số tự nhiên chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4.
Câu 10: Tập hợp các chữ cái trong từ “SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6” có phần tử.
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết
No_avatarf

cái này là lớp 4 mà

 

 
Gửi ý kiến