Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bắc
Ngày gửi: 20h:42' 14-10-2013
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT
----------(((----------
Xây dựng ma trận đê kiểm tra:
ĐỀ 1:

Mức độ
Tên chủ đề
Nhận Biết
Thông Hiểu

Vận dụng

Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc VN
HS nêu sự phân bố chính về dân tộc1 câu : 2,0đ = 20 %
 2,0 điểm = 100 %Bài 3: Sự phân bố dân cư và loại hình quân cư.

HS so sánh được sự khác nhau giữa hai loại hình quần cư


1 câu : 2,0đ = 20 %

 2,0 điểm = 100 %


Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
HS kể tên 7 vùng chuyên môn hóa trong nông nghiệp ở VN dựa vào Atlat

HS vẽ và nhận xét biểu đồ tròn

2 câu : 4,0đ = 40 %
 2,0 điểm = 50 %

 2,0 điểm = 50 %

Bài 12: Sự phân bố và phát triển công nghiệp

HS dựa vào atlat kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta và giải thích TPHCM là trung tâm CN lớn nhất.


1 câu : 2,0đ = 20 %

 2,0 điểm = 100 %


Số câu = 4
10đ =100%
Số câu = 2
4,0 đ iểm = 40%
Số câu = 2
4,0 đ iểm = 40%
Số câu = 1
2,0 điểm = 20%


ĐỀ 2:

Mức độ
Tên chủ đề
Nhận Biết
Thông Hiểu

Vận dụng

Bài 3: Sự phân bố dân cư và loại hình quân cư.

HS so sánh được sự khác nhau giữa hai loại hình quần cư


1 câu : 2,0đ = 20 %

 2,0 điểm = 100 %


Bài 12: Sự phân bố và phát triển công nghiệp

HS dựa vào atlat kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta và giải thích TPHCM là trung tâm CN lớn nhất.


1 câu : 2,0đ = 20 %

 2,0 điểm = 100 %


Bài 14 : giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

HS nắm được các loại hình GTVT và hiểu được vì sao ngành đường bộ có vai trò quan trong nhất.


1 câu : 2,0đ = 20 %

 2,0 điểm = 100 %


Bài 15: Thương mại và du lịch
HS dựa vào atlat và kiến thức đã học kể tên các di sản văn hóa thế giới và thiên nhiên thế giới.

Vẽ và nhận xét biểu đồ tròn

2 câu : 4,0đ = 40 %
 2,0 điểm = 50 %

 2,0 điểm = 50 %

Số câu = 4
10đ =100%
Số câu = 1
2,0 đ iểm = 20%
Số câu = 3
6,0 đ iểm = 40%
Số câu = 1
2,0 điểm = 20%


II / Đề kiểm tra
Phòng GD& ĐT TP Bắc Ninh Đề Kiểm Tra 1 Tiết. HKI
Trường THCS Kim Chân Môn : Địa Lý 9
Năm Học: 2012-2013
---------0-0-0---------

Họ&Tên:…………………………………….

Lớp: 9A
Điểm
Lời phê


ĐỀ 1:
Câu 1: (2,0 đ)
Nêu sự phân bố chủ yếu của dân tộc kinh và các dân tộc ít người ở nước ta ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2:( 2,0 đ)
Dựa vào atlat địa lí Việt Nam (trang 21), em hãy :
Nêu tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta.
Giải thích vì sao thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2,0 điểm)
Em hãy so sánh sự khác nhau về hai loại hình quần cư nông thôn và quần cư thành thị ở nước ta ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam (trang 18) và kiến thức đã học, em hãy:
Cho biết nươc ta có mấy vùng chuyên môn hóa trong nông nghiệp? Kể tên các vùng này?
Câu 5: (2,0 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu GDP phân theo vùng kinh tế của nước ta năm 2002 ( đơn vị: %)
Cá thành phần kinh tế
Tỉ lê (%)

Kinh tế nhà nước
38,4

Cả nước
47,9
 
Gửi ý kiến