Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC TOÁN 6 VÒNG 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Nguyễn Thanh Tâm
Ngày gửi: 02h:03' 26-10-2013
Dung lượng: 152.0 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
Thời Gian : 
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Cho phép tính: . Khi đó  
Câu 2: Tập hợp các số tự nhiên  là bội của 13 và  có phần tử.
Câu 3: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 4: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 5: Trong các cặp số tự nhiên  thỏa mãn , cặp số cho tích  lớn nhất là (Nhập giá trị  trước  sau, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 6: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trả lờinăm.
Câu 7: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 8: Số 162 có tất cả ước.
Câu 9: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
Câu 10: Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 
Câu 11: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: cách.
Câu 12: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố  với . Khi đó  
Câu 13: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
Câu 14: Cho  là chữ số khác 0. Khi đó  
Câu 15: Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là 
Câu 16: Số 162 có tất cả ước.
Câu 17: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố  với . Khi đó  
Câu 18: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 19: Số số nguyên tố có dạng  là 
Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là tập.
Câu 21: Tổng hai số nguyên tố là một số nguyên tố. Vậy hiệu của hai số nguyên tố đó là 
Câu 22: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 23: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
Câu 24: Cho  là các số nguyên tố thỏa mãn . Tổng 
Câu 25: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
Câu 26: Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.
Câu 27: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là 
Câu2 8: Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng  ? Trả lời: số.
Câu 29: Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là 
Câu 30: Cho phép tính  và . Khi đó  
Câu 31: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 32: Biết rằng số 691.k là một số nguyên tố. Vậy k = 

 
Gửi ý kiến