Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HSG toan 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Đăng Đại
Ngày gửi: 21h:49' 16-11-2013
Dung lượng: 245.0 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS

TT HƯng Hà
-----(-----
đề khảo sát học sinh giỏi
môn: toán 8
(thời gian làm bài 120 phút)


đề số :1
Câu 1: (4 điểm): Cho a = n3 - 7n – 6
Phân tích A thành nhân tử
Tìm n để A = 0
Câu 2: (4 điểm): Cho phân thức

Rút gọn P
Chứng minh rằng phân thức trên không phụ thuộc vào x, có nghĩa với mọi x và a
Câu 3: (4 điểm)
Cho Chứng minh rằng


Giả sử a1, b1, c1, a2, b2, c2 là các số khác 0 thoả mãn điều kiện :

Chứng minh rằng
Câu 4(3 điểm): Giả các phương trình sau:
(x - 7) (x - 5) (x – 4)(x - 2) = 72

Câu 5: (5 điểm)
Cho hình thang ABCD có đáy lớn là CD. Qua A vẽ đường thẳng AK song song với BC. Qua B vẽ đường thẳng BI song song với AD, BI cắt AC ở F, AK cắt BD ở E. Chứng minh rằng
EF//AB
AB2 = CD.EF
Đáp án - biểu điểm
Câu 1: (4 điểm)
a) (3 điểm)
A= n3 - 7n – 6
A = n3 -4n - 3n – 6
A = (n3 - 4n) – (3n + 6)
A = n(n2 - 4)- 3(n + 2)
A = n(n + 2) (n - 2) - 3(n + 2)
……………………….
A = (n + 2)(n + 1)(n - 3)

b) (1 điểm)
A = 0 ( (n + 2)(n + 1) (n -3) = 0
( n + 2 = 0 hoặc n + 1 = 0 hoặc n - 3 = 0
n = -2, n = -1, n= 3
Câu 2: (4 điểm)
a)Rút gọn P ta được kết quả cuối cùng:
P=
b) với mọi x thì P không phụ thuộc vào x
xét mẫu a2 - a + 1= (a - 1/2)2 + 3/4>0 vì (a - 1/2)2( 0
nên P có nghĩa với mọi x, mọi a
Câu 3: (4 điểm)
(2 điểm): Nhân cả 2 vế của với a+ b+ c
sau đó rút gọn kết quả cuối cùng ta được :


b) đặt
ta có p + q + r = 0 (1)
và 2)
từ (2) (
Kết hợp với (1) ta có:
Vậy
Câu 4: (3 điểm)
(1,5 điểm)
(x = 7) (x - 5) (x – 4)(x - 2) = 72
biến đổi thành phương trình : (x2 - 9x + 14)(x2 - 9x +20) = 72
Đặt (x2 - 9x + 17)=y được y = ( 9
tính x1 = 1, x2 = 8
vậy tập nghiệm của phương trình S =
vì hai vế không âm nên bình phương 2 vế ta được
x2 + 6x + 9 =25 – 10x + x2
giải ra được x = 1
vậy S =
Câu 5: (5 điểm)
a)(2,5 điểm)
(AEB đồng dạng với ( KED (g.g)
(
( àB đồng dạng với ( CFI (g.g)
(
Mà KD = CI = CD – AB
( ịnh lý đảo talét trong ( AKC
b)(2,5 điểm)
(AEB đồng dạng với ( KED (CMT) (
(
1)
Do EF//DI (theo CMT: EF//KC
 
Gửi ý kiến