Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC TOÁN 6 VÒNG 8-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nguyễn Thanh Tâm
Ngày gửi: 22h:38' 08-12-2013
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 2 VÒNG 8
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Từ số 1 đến số 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2 và 3?  Trả lời: số.
Câu 2: BCNN(198;156
Câu 3: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng  và .
Trả lời a
Câu 4: Tập hợp các số  chia hết cho 9 biết  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 5: Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 2. Số cần tìm là 
Câu 6: Hai số tự nhiên a và b có ƯCLN(a,b)=10 và BCNN(a,b)=400. Khi đó tích a.b
Câu 7: Kết quả của phép chia  là 
Câu 8: Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 2010 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho cả 2; 9 và 5. Số tạo được là 
Câu 9: Kết quả của phép chia  là 
Câu 10: Tìm hai số tự nhiên a và b lớn hơn 5 (a < b) biết ƯCLN(a,b)=5 và BCNN(a,b)=30.
Trả lời: (a;b(Nhập các giá trị cách nhau bởi dấu ";")
Câu 11: BCNN(20;75;342
Câu 12: Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Trả lời: số.
Câu 13: Tìm hai số tự nhiên a và b lớn hơn 2 (a < b) biết tích hai số bằng 24 và ước chung lớn nhất của chúng bằng 2.Trả lời: (a;b(Nhập các giá trị cách nhau bởi dấu ";")
Câu 14 Dùng cả ba chữ số 2, 3, 8 để ghép thành những số có ba chữ số chia hết cho 2. Hỏi có bao nhiêu số như vậy ?Trả lời: số.
Câu15: Số nhỏ nhất có dạng  chia hết cho cả 2 và 9 là 

Câu 16: ƯCLN(60;165;315
Câu 17: Số lớn nhất có dạng  chia hết cho cả 3; 4 và 5 là 
Câu 18: Số lớn nhất có dạng  chia hết cho cả 3 và 5 là 
Câu 19: Tìm số tự nhiên x, biết: . Kết quả là: x = 

Câu 20: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng  và .Trả lời a
Câu 21: Với hai chữ số  và , kết quả của phép chia  là
Câu 22: Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 2010 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho cả 2; 9 và 5. Số tạo được là 
Câu 23: Nhà Thảo Uyên gần một bến xe buýt có hai tuyến xe 22 và 39 đi qua. Tuyến xe 22 cứ 20 phút có một chuyến, tuyến xe 39 cứ 30 phút có một chuyến. Lúc 7 giờ, Thảo Uyên thấy 2 tuyến xe buýt cùng đến. Hỏi phải chờ đến lúc mấy giờ thì Thảo Uyên mới lại nhìn thấy cả hai tuyến xe buýt cùng đến bến? Trả lời: lúc giờ
Câu 24: Tìm hai số tự nhiên a và b lớn hơn 2 (a < b) biết tích hai số bằng 24 và ước chung lớn nhất của chúng bằng 2.Trả lời: (a;b(Nhập các giá trị cách nhau bởi dấu ";")
Câu 25: Giá trị rút gọn của  là 

Câu 26: Chữ số tận cùng của số  là 
Câu 27: Số lớn nhất có dạng  chia hết cho cả 3; 4 và 5 là 
Câu 28: Tìm hai số tự nhiên a và b (a < b) biết a.b=18 và BCNN(a,b)=6.
Trả lời: (a;b(Các giá trị cách nhau bởi dấu ";").
Câu 29: Bạn Quân viết ra một số có ba chữ số. Nếu bớt số đó đi 8 đơn vị thì được một số chia hết cho 7; nếu bớt đi 9 đơn vị thì được một số chia hết cho 8; nếu bớt đi 10 đơn vị thì được một số chia hết cho 9.  Số bạn Quân đã viết là 
Câu 30: Trong khoảng từ 160 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 9 ? Trả lời: số.
Câu 31: ƯCLN(132;360
Câu 32: Số nhỏ nhất có dạng  chia hết cho cả 3 và 5 là 
Câu 33: Số dư khi chia  cho 3 là 
Câu
 
Gửi ý kiến