Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin học. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Đề thi HKI có ma trận và đáp ...

Ngày gửi: 2018-01-02 06:07:16

Word-logo-small

MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 12 -...

Ngày gửi: 2017-12-28 12:58:27

Word-logo-small

MA TRẬN + ĐỂ KTRA 1 TIẾT 12 [...

Ngày gửi: 2017-12-28 11:56:44

Word-logo-small

TOÁN 8: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018...

Ngày gửi: 2017-12-27 18:00:16

Word-logo-small

TOÁN 7: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018...

Ngày gửi: 2017-12-27 17:58:15

Word-logo-small

Toán 7: Thầy giải đề thi - Lê...

Ngày gửi: 2017-12-27 06:30:08

Word-logo-small

TOÁN 6:ĐỀ THI HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP...

Ngày gửi: 2017-12-26 10:11:48

Word-logo-small

Pascal - Phạm Hoàng Bách

Ngày gửi: 2017-12-25 15:57:07

Word-logo-small

đáp án đề thi hsg tin 9 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-22 21:42:12

Word-logo-small

đề thi hsg môn tin có đáp án ...

Ngày gửi: 2017-12-22 21:39:50

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI TIN HOC LỚP 3 MA T...

Ngày gửi: 2017-12-21 09:22:47

Word-logo-small

Đề thi 1 tin học 4 theo sách ...

Ngày gửi: 2017-12-20 08:30:57

Word-logo-small

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ...

Ngày gửi: 2017-12-15 16:18:51

Word-logo-small

Đề Tin 6 - 9 HK I. - Ban Hong...

Ngày gửi: 2017-12-15 14:42:46

Pdf-small

Em sắp thi mong nhận được sự ...

Ngày gửi: 2017-12-14 13:31:25

Word-logo-small

kiểm tra học kì 1 tin 11 - Ma...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:03:46

Word-logo-small

Công nghệ 9: ĐỀ THI KÌ I NĂM ...

Ngày gửi: 2017-12-13 20:06:34

Word-logo-small

kiểm tra tin học lần 2 lớp 8 ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:52:25

Word-logo-small

kiểm tra tin học lần 2 lớp 7 ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:51:23

Word-logo-small

đề kiểm tra học kì 1 năm 2017...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:24:13

Word-logo-small

thic học kì 1 2017 - 2018 lớ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:21:59

Word-logo-small

kiểm tra học kì 1 năm 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:19:18

Word-logo-small

Ôn tập _đè thi ky I_ Tin học ...

Ngày gửi: 2017-12-09 20:45:29

Word-logo-small

de thi tin hoc 7 2017-2018 - ...

Ngày gửi: 2017-12-08 19:38:53

Word-logo-small

Bài 7: Liên kết giữa các bảng...

Ngày gửi: 2017-12-08 15:16:24

Word-logo-small

ma trận + đề+ đáp án kiểm tra...

Ngày gửi: 2017-12-03 20:56:56

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kì 1 (ma trận...

Ngày gửi: 2017-12-03 20:55:13

Word-logo-small

tin học - Trần Anh Tú

Ngày gửi: 2017-11-27 20:52:44

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Trườ...

Ngày gửi: 2017-11-13 22:05:47

Word-logo-small

KIỂM TRA VẬT LÍ 7 - Lê Anh Ph...

Ngày gửi: 2017-11-13 21:46:05

Word-logo-small

KIỂM TRA VẬT LÍ 7 - Lê Anh Ph...

Ngày gửi: 2017-11-13 21:44:25

Word-logo-small

Kiểm tra 7 Lí - Lê Anh Phương

Ngày gửi: 2017-11-13 18:46:19

Word-logo-small

HSG huyện - Thái Ngọc Trang Đài

Ngày gửi: 2017-11-11 08:09:42

Word-logo-small

De 2- ktra 1t lan1 hk1 k11 - ...

Ngày gửi: 2017-11-06 22:06:45

Word-logo-small

De ktra 1t lan1 hk1 k11 - Trầ...

Ngày gửi: 2017-11-06 22:05:09

Word-logo-small

De kiem tra 1 tiet lan 2 khoi...

Ngày gửi: 2017-11-06 21:51:17