Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin học 6. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Thời khóa biểu áp dụng ngày 2...

Ngày gửi: 2018-01-19 15:57:19

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ I năm học ...

Ngày gửi: 2018-01-10 04:48:50

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 7...

Ngày gửi: 2017-12-27 21:44:23

Word-logo-small

Đề thi HKI chuẩn - Hoàng Dươn...

Ngày gửi: 2017-12-25 17:05:25

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Tin 6 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-12-21 09:52:09

Word-logo-small

DE THI HOC KY I - Nghiem Qua...

Ngày gửi: 2017-12-14 21:12:02

Word-logo-small

DE CUONG ON HOC KY I TIN6 - N...

Ngày gửi: 2017-12-14 21:08:22

Word-logo-small

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - LỚP 6...

Ngày gửi: 2017-12-13 10:26:23

Word-logo-small

đề thi học kì 1 tin học 6 - h...

Ngày gửi: 2017-12-13 07:38:03

Word-logo-small

Kt HKI tin 6 - Đỗ Thị Ngọc

Ngày gửi: 2017-12-10 16:33:33

Word-logo-small

DE THI HK I TU LUAN TIN HOC 6...

Ngày gửi: 2017-12-07 19:24:19

Word-logo-small

đề thi HK 1 tin 6 năm hoc 201...

Ngày gửi: 2017-12-06 09:53:24

Word-logo-small

Đề Ngữ văn 6 - Nguyễn Khải

Ngày gửi: 2017-12-05 15:44:48

Word-logo-small

Đề KT HK1 môn Tin học 6 (2016...

Ngày gửi: 2017-12-03 06:10:20

Word-logo-small

de kiem tra - phùng thị phuon...

Ngày gửi: 2017-12-02 15:14:04

Word-logo-small

Thời khóa biểu áp dụng ngày 2...

Ngày gửi: 2017-11-15 15:41:28

Word-logo-small

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:53:42

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 9 Đề 2 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:52:26

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 9 Đề 1 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:52:16

Word-logo-small

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:48:34

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 8 Đề 2 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:48:18

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 8 Đề 1 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:47:36

Word-logo-small

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:46:52

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 6 Đề 2 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:45:43

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 6 - Nguyễn Dũng

Ngày gửi: 2017-11-05 22:43:15

Word-logo-small

Đề kiểm tra tin 6 chương 1 - ...

Ngày gửi: 2017-10-29 21:01:53

Word-logo-small

đề kiểm tra tin học 6 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-10-29 19:18:20

Xls-small

ma trận đề kiểm tra tin 6 - N...

Ngày gửi: 2017-10-29 19:16:44

Word-logo-small

1 tiết tin học 6 - Võ Thị Tuy...

Ngày gửi: 2017-10-28 18:54:23

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết - Bùi Thị Mỹ Ly

Ngày gửi: 2017-10-21 09:32:50

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết - Bùi Thị Mỹ Ly

Ngày gửi: 2017-10-21 09:31:17

Word-logo-small

KIEM TRA MOT TIET TIN HOC 6 -...

Ngày gửi: 2017-10-20 20:50:54

Word-logo-small

KT 45P TUAN 10 TIET 19 2017 +...

Ngày gửi: 2017-10-18 11:07:22

Word-logo-small

ma trận- đề-ĐA kiểm tra 1 tiế...

Ngày gửi: 2017-10-17 21:04:17

Word-logo-small

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Ti...

Ngày gửi: 2017-10-16 20:36:49

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 ...

Ngày gửi: 2017-10-16 20:29:45