Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GD hướng nghiệp 6. Ngoài chương trình SGK

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp...

Ngày gửi: 2018-01-11 07:56:03

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp ...

Ngày gửi: 2018-01-11 07:52:57

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp...

Ngày gửi: 2018-01-11 07:48:03

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp ...

Ngày gửi: 2018-01-11 07:42:02

Word-logo-small

Kiểm tra chương I - Đại số 9 ...

Ngày gửi: 2017-12-18 21:13:03

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 12 Năm học 201...

Ngày gửi: 2017-12-09 07:57:30

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 11 năm 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-11-10 08:51:44

Word-logo-small

Qui chế chi tiêu nội bộ của C...

Ngày gửi: 2017-10-09 08:12:05

Word-logo-small

Qui chế hoạt động Công Đoàn -...

Ngày gửi: 2017-10-09 08:09:00

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 10 năm 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-10-06 08:10:33

Xls-small

Thời khóa biểu Đợt 3 -HKI NH:...

Ngày gửi: 2017-10-02 05:58:30

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

Ngày gửi: 2017-09-22 10:25:35

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

Ngày gửi: 2017-09-16 08:42:23

Word-logo-small

Báo cáo trình đại hội công đo...

Ngày gửi: 2017-09-15 16:50:14

Xls-small

Công khai tài chính Năm 2016 ...

Ngày gửi: 2017-09-15 10:21:26

Word-logo-small

Quy chế hoạt động của nhà trư...

Ngày gửi: 2017-09-15 08:28:09

Word-logo-small

Quy chế dân chủ năm học 2017 ...

Ngày gửi: 2017-09-15 08:25:16

Word-logo-small

Quy chế chi tiêu nội bộ - Ngu...

Ngày gửi: 2017-09-14 09:17:45

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

Ngày gửi: 2017-09-14 07:49:24

Xls-small

Thời khóa biểu đợt 2 HKI - Ng...

Ngày gửi: 2017-09-04 21:58:42

Xls-small

Thời khóa biểu đợt 2 HKI - Ng...

Ngày gửi: 2017-09-04 21:55:44

Pdf-small

Câu hỏi thu hoạch chính trị h...

Ngày gửi: 2017-08-23 09:57:24

Word-logo-small

Kế hoạch thang 08,09 năm 2017...

Ngày gửi: 2017-08-20 11:07:56

Pdf-small

Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH...

Ngày gửi: 2017-08-13 18:07:09

Word-logo-small

Phiếu chấm tiết dạy 16-17 - N...

Ngày gửi: 2017-05-30 16:59:23

Word-logo-small

Biên bản kiểm kê-Hóa 16-17 - ...

Ngày gửi: 2017-05-30 08:26:36

Word-logo-small

Sơ kết kì 1. 2016-2017 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-05-29 15:09:05

Word-logo-small

Biên bản tổ KHTN 2016-2017 - ...

Ngày gửi: 2017-05-29 15:05:04

Word-logo-small

Bình thi đua 2016-2017 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-05-29 15:02:16

Word-logo-small

Báo cáo Tổng kết tổ 16 -17 - ...

Ngày gửi: 2017-05-29 15:00:21

Xls-small

Bảng tổng hợp hai mặt giáo dụ...

Ngày gửi: 2017-05-24 09:36:11

Word-logo-small

Kế hoạch Tháng 05, 06 năm 201...

Ngày gửi: 2017-05-10 08:18:06

Word-logo-small

Quy chế chi tiêu quỹ Công Đoà...

Ngày gửi: 2017-04-12 09:05:17

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 04 năm 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-04-12 09:02:46

Word-logo-small

kế hoạch tháng 03 năm 2017 ( ...

Ngày gửi: 2017-03-07 16:46:04

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 03 năm 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-03-06 09:20:11