Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC TOAN 5 VONG 10(13-14)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đang Xuan Hiep
Ngày gửi: 21h:59' 29-12-2013
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 469
Số lượt thích: 1 người (Lê Đức Thịnh)
Họ và tên : ……………………………………Lớp: …..
1/Tìm 1 số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 1782 đơn vị. Số đó là:…

3/Tổng 2 số tự nhiên bằng 2013. Tìm 2 số đó biết giữa chúng có 18 số chẵn.
Số lớn:
Số bé:…
4/Kho A chứa 355 tấn thóc. Kho B chứa 170 tấn. Để số thóc trong kho A gấp đôi số thóc trong pho B thì cùng phải chuyển thêm vào mỗi kho bao nhiêu tấn thóc?
…………….
5/Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 120 là:…. của số đó
6/ Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 32. Số đó là:….
7/ Tổng của ba số bằng 188,75. số thứ nhất bé hơn tổng hai số kia là 17,35 đơn vị. Tìm số thứ ba biết số thứ ba kém só thứ hai 24,55 đơn vị.
Số thứ ba là:…..
8/ Tổng hai số tự nhiên = 1796. Biết viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là: ….

9/ Cho 3 số có tổng = 381, biết 50% số thứ nhất bằng1/3 số thứ hai và bằng 40% số thứ ba. vậy số thứ nhất là: …
10/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số của số đó đều lẻ.

11/ Tìm một phân số biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng 4/5 và biết tổng của tử số và mẫu số bằng 945.
Phân số đó là:……
12/ Tìm hai số tự nhiên liên tiếp a và b biết: a<2013,89 a = ………………… b =…………………..
13/TBC của 2 số bằng 29,5. Số thứ nhát hơn số thứ hai 5,5, đơn vị. Vậy số thứ nhất là: …..
14/Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của só đó = 26 .
Số đó là: ...
15/ Tìm 1 số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 4 ở hàng đơn vị của nó ta được số mới kém số phải tìm là 1813 đơn vị.
Số đó là: …
16/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân lớn hơn 9,5 nhưng nhỏ hơn 9,9.

17/Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi. Biết 5 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.
Tuổi con là: …
18/Giữa hai số lẻ có 19 số lẻ khác. Vậy hiệu của hai số đó là: …

19/ một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Biết nếu giảm chiều dài đi 5 cm và tăng chiều rộng thêm 3 cm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Diện tích hình chữ nhật đó là: ….

20/ Tổng của một số tự nhiên và 1 số thập phân = 2032,8. Nếu chuyển dấu phẩy của só thập phân đó sang trái 1 hàng thì tổng sẽ bằng 2014,98. vậy số thập phân đó là: ….

21/ Một lớp học có một số học sinh, trong đó có 50% số học sinh xếp loại giỏi, 1/3 xếp loại khá, còn lại tất cả 7 em xếp loại trung bình. Lớp học đó có bao nhiêu học sinh?
22/cho số thập phân A, bỏ dấu phẩy của số A ta được số tự nhiên B. Biết A + B = 2214,3. Vậy số A là: ……

23/ Hiện nay bố gấp 3 lần tuổi con. Biết bố hơn con 30 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con?
24/ Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 180 là:

25/ số phân số bé hơn 1 mà tổng tử số và mẫu số = 1000 là: ….

26/ Hiệu hai số bằng 3 lần số bé. Tổng hai số bằng 1980. Vậy số lớn là: ….
27/ Phép chia số 122,041 cho 6,75 nếu lấy có hai chữ số ở phần thập phân thì số dư là: …

28/ Hiện nay mẹ 35 tuổi, con 7 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?
29/ TBC của 2013 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên bằng: …..
30/ Có hai kho thóc, nếu chuyển từ kho A sang kho B 85 tấn thì số thóc kho B lại nhiều hơn kho A 8 tấn.
 
Gửi ý kiến