Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violympic Toán 8 vòng 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thế Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:14' 01-01-2014
Dung lượng: 212.5 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người
TOÁN 8 – VÒNG 9

BÀI THI SỐ 1: Chọn 2 ô có kết quả giống nhau.BÀI THI SỐ 3: Chọn đám mây trả lời câu hỏi.

Câu 1: vuông tại A có độ dài 2 cạnh góc vuông là 7cm và 6cm. Diện tích là … cm2.
Câu 2: Cho a+b=17 và a.b=72. Vậy
Câu 3: Số đường chéo xuất phát từ 1 đỉnh của lục giác là … đường chéo.
Câu 4: Hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh AB=11cm và BC=8cm. Diện tích là … cm2.
Câu 5: vuông tại C, đường cao CH và trung tuyến CM chia góc C thành 3 góc bằng nhau Biết diện tích diện tích S
Câu 6: Giá trị biểu thức =…
(nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản).
Câu 7: Cho vuông tại A. Kẻ ME//AB , MD//AC Tìm điểm M để DE lớn nhất.
Câu 8: Cho vuông tại A. Kẻ ME//AB , MD//AC Tìm điểm M để DE nhỏ nhất.
Câu 9: Cho hình chữ nhật có diện tích 8cm2. Độ dài cạnh AB=4cm. AC cắt BD tại O. Diện tích là … cm2.
Câu 10: Cho vuông tại A, . Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM. Khi đó, số đo =…o.
Câu 11: Cho hình chữ nhật có =72cm2, BC=2AB. Vậy BC = … cm.
Câu 12: Cho x, y là 2 số thực thỏa mãnGiá trị lớn nhất của là
Câu 13: Cho x, y là 2 số thực thỏa mãnGiá trị lớn nhất của đạt tại x=.

Ta có: Vậy Min P = 1 khi x = 1; y = 0.
Câu 14: Mẹ Bình gửi tiết kiệm số tiền là 10 triệu đồng với lãi suất 6 tháng là 3,6% (nghĩa là lãi trong 6 tháng đầu sẽ được tích góp vào cho 6 tháng tiếp theo và cứ 6 tháng lại được cộng gộp vào vốn cho 6 tháng tiếp theo). Vậy sau 12 tháng số tiền mẹ Bình nhận được sẽ là … triệu đồng? (lấy 2 chữ số sau dấu thập phân) 10,73.
Câu 15: Số học sinh của trường xếp thành 13 hàng dư 4 học sinh, xếp thành 17 hàng dư 9, xếp thành 5 hàng thì vừa đủ. Biết số học sinh lớn hơn 2000 và nhỏ hơn 3000. Vậy số học sinh của trường là … học sinh. 2695.

BÀI THI SỐ 3: Giúp thợ mỏ vượt qua mê cung.

Câu 1: Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AD bằng nửa đường chéo AC. Số đo góc nhọn tạo bởi hai đường chéo là … o.
Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Với M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Khi đó ta có tứ giác MNPQ là …
A. Hình vuông B. Hình thoi C. Hình chữ nhật D. Hình bình hành
Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 7cm. Đường phân giác góc A cắt DC tại E. Chu vi hình thang ABCE lớn hơn chu vi tam giác ADE là 3cm. Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật ABCD là … (nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản).
Câu 4: AC, BD là hai đường kính của đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD là hình …
Câu 5: Ngũ giác đều có … đường chéo.
Câu 6: Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng chiều dài lên 4 lần và giảm chiều rộng đi 2 lần.
A. Giảm 2 lần. B. Giảm 8 lần. C. Tăng 2 lần. D. Tăng 8 lần.
Câu 7: Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo AC, BD cắt nhau tại O. Gọi I, J, K, M lần lượt là giao điểm của các đường phân giác trong của các tam giác OAB, OBC, OCD, ODA. Vậy tứ giác IJKM là hình …
A. Hình thoi. B. Hình chữ nhật. C. Hình vuông. D. Hình thang.
Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của là =… (Với mọi ab>0).
Câu 9: Cho hình thang cân ABCD có đáy CD = 2AB = 2AD. M là trung điểm của CD. Khi đó, ADM là…
A. Tam giác vuông B. Tam giác cân C. Tam giác đều D. Tam giác thường
Câu 10: Tìm 3 số nguyên dương x,y
 
Gửi ý kiến