Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi lop 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Hiển
Ngày gửi: 18h:16' 01-01-2014
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI THÁNG 12; NĂM HỌC 2013-2014
Lớp 3 - Môn: Toán
Thời gian 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 ( 2đ ): Trong phép chia có dư, biết số bị chia là số chẵn lớn nhất
có 2 chữ số, thương của chúng là 19 và số dư kém thương 1 đơn
vị. Tìm số chia trong phép chia đó?
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Bài 2 (4 điểm): Hai số có tích bằng 156, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ nhất 3 đơn vị thì được tích mới bằng 174. Tìm hai số đó.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Bài 3 (3 điểm): Nhà Hùng nuôi gà và nuôi thỏ. Hùng đếm được 128 chân gà và số chân gà gấp 4 lần số chân thỏ. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con thỏ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..


Bài 3 ( 4đ ):
Hiện nay tuổi bố 32 tuổi, ba năm nữa tuổi bố sẽ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Bài 4 ( 3đ ): Tính
2 m 3 dm + 4 dm x 2 =
5 hm 6m : 2 + 327 =
Bài 5 ( 4đ ): Tính nhanh
676 + 678 + 680 – 675 – 677 – 679 =

77 x 6 + 17 x 6 + 6 x 6 = 
Gửi ý kiến