Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BD HSG toán lớp 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thái Thị Minh Thi (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:49' 07-01-2014
  Dung lượng: 247.0 KB
  Số lượt tải: 476
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP CUỐI NĂM LỚP 1

  Bài 1 : Điền dấu + , - thích hợp vào ô trống
  12 5 3 = 14 32 30 2 = 4
  14 4 1 = 11 45 20 4 = 69
  16 3 2 = 17 84 10 3 = 71

  Bài 2 :
  Tìm 1số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

  
  
  
  
  
  
  
  Bài 3 : Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống
  12 + 6 6 + 4 + 7 30 + 40 80 - 20
  15 + 0 15 - 0 90 - 50 10 + 40
  18 – 5 14 - 4 + 5 70 – 40 90 - 60
  0 + 10 10 + 0 30 + 20 10 + 40

  Bài 4 :
  Nối phép tính với số thích hợp :

  

  
   

   
  

  Bài 5 : số ?
  + 20
  - 30 - 40 - 20
  


  32 + 46 < < 22 + 40

  Bài 6 : Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang , theo cột dọc , theo đường chéo của hình vuông có các kết quả đều như nhau  
  14
  
  
  23
  
  
  32
  14
  
  
  
  Bài 7 :


  Hình vẽ trên có .......................tam giác
  Đó là các tam giác ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Bài 8 :
  Đọc tên các điểm đoạn thẳng có trong hình vẽ sau
  Có ...........điểm
  Là các điểm..............................................
  ..................................................................
  Có .......... đoạn thẳng
  Là các đoạn thẳng .......................................
  ......................................................................
  ......................................................................


  Bài 9 :
  Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác
  Bài 10 *:Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng . Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 11 *:Hè vừa rồi ,bạn Bình về thăm ong bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày . Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 12 *: An có ít hơn Bình 4 hòn bi , Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi . Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 12 *:Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại .
  An nhiều tuổi hơn Hương . Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 13 *: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen . Anh cho em 5 hòn bi . Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi
  Cách 1:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cách 2:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 14 *:
  Điền số thích hợp vào chỗ trống

  ... 3 ...3
  +
  6 ...
  9 8

   ...3
  +
  6 ...
  8 9
   ...7
  -
  5 ...
  3 4
   ...7
  -
  5 ...
  4 3
  
  Bài 15 *: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi . Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi . Lớp 2 C có ít hơn lớp 2 A là 3 học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 15*: Nhà bạn Nam nuôi vịt , ngan , ngỗng . Có 36 con vịt , số ngan ít hơn số vịt 6 con , số ngỗng ít hơn số ngan 10 con . Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt , con ngan ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 16*: Có 3 loại bi màu xanh , đỏ , vàng đựng trong túi . Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên . Só bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên . Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 17*: Điền dấu <,
   
  Gửi ý kiến