Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  VÒNG 12 LỚP 5 NH: 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thái Minh Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:48' 11-02-2014
  Dung lượng: 332.0 KB
  Số lượt tải: 436
  Số lượt thích: 0 người
  VÒNG 12 LỚP 5 NĂM HỌC 2013-2014(11-2-2014)
  BÀI SỐ 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU
  
  BÀI THI SỐ 2:
  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 1: Số tự nhiên có 4 chữ số thứ 235 là số .
  Câu 2: 12,84 × 1,8 – 12,84 × 1,7 =  
  Câu 3: Hai số có tổng bằng 203,5. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là .
  Câu 4: 1,25% của một số bằng 4,5 thì số đó là 
  Câu 5: Tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 2342 đơn vị. Trả lời: Số đó là .
  Câu 6: Tìm số    biết∶          + 1133 =  Trả lời:Số  là .
  Câu 7: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi, biết tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Trả lời: Sau  năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.
  Câu 8: Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân Asang phải 1 hàng ta được số B. Biết A + B = 136,95. Tìm số thập phân A. Trả lời:Số thập phân A là .
  Câu 9: Cho 2 số có tổng bằng 212. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 số thứ 2 nhân với 2,5 thì được hai tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứa nhất. Trả lời:Vậy số thứ nhất là . 
  Câu 10: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân một học sinh sơ ý đã viết nhầm dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng nên tìm được tổng bằng 2171,4 .Tìm số thập phân đó, biết tổng đúng bằng 1990,14. Trả lời: Số thập phân đó là .
  BÀI THI SỐ
  Câu 1: Thương của hai số bằng 0,5; tổng của hai số đó bằng 126,9. Vậy số bé là .
  Câu 2: Số tự nhiên có 4 chữ số thứ 235 là số .
  Câu 3: Lớp 5A có 35 học sinh. Học kỳ I lớp có tất cả 28 bạn có kết quả kiểm tra xếp loại giỏi.  Như vậy tỷ lệ số học sinh đỗ loại giỏi đạt %.
  Câu 4: Hai số có tổng bằng 203,5. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là .
  Câu 5: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 28 ngày. Sau khi ăn được 13 ngày thì đơn vị có thêm 150 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa.
  Câu 6: Tìm số    biết∶          + 1133 =  Trả lời:Số  là .
  Câu 7: Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90 là số .
  Câu 8: Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân Asang phải 1 hàng ta được số B. Biết A + B = 136,95. Tìm số thập phân A. Trả lời:Số thập phân A là .
  Câu 9: Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6cùng có số dư là 1. Trả lời:Số đó là .
  Câu 10: Cho 3 số có tổng bằng 115,7. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 4 ta được ba kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là .
  BÀI 3: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
  1/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 9,8 nhung nhỏ hơn 10,5. (69)
  2/ Để = thì a = .......... (84)
  3/ Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là .... (2/5)
  4/ Tìm trung bình cộng của tất cả các số có 3 chữ số chia hết cho 5. (547,5)
  5/ Cho tam giác ABC. Kéo dài đáy BC lấy điểm D A
  sao cho BD gấp rưỡi BC ( như hình vẽ).
  Tính diện tích tam giác ABC. Biết diện tích
  tam giác ACD bằng 45cm2 (90)
   
  Gửi ý kiến