Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VÒNG 12_VIOLYMPIC (13-14)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Quân
Ngày gửi: 17h:23' 14-02-2014
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 242
Số lượt thích: 0 người
VÒNG 12
BÀI 1: CẶP ĐÔI

BÀI 2:
Câu 1: 265,8 × 0,06 + 265,8 × 0,04 =  
Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 mà tích của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 120. Trả lời: Có tất cả  phân số thỏa mãn đề bài.
Câu 3: Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số bằng .
Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 12,5 và nhỏ hơn 13,4. Trả lời: Có tất cả  số thỏa mãn đề bài.
Câu 5: Trường Kim Đồng có một số học sinh, trong đó 43,75% là nữ.Biết số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 160 bạn. Vậy tổng số học sinh của trường Kim Đồng có là .
Câu 6: Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90 là số .
Câu 7: Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân A  sang phải 1 hàng ta được số B. Biết A + B = 136,95. Tìm số thập phân A. Trả lời:Số thập phân A là .
Câu 8: Tìm số  biết∶        x 9 =  Trả lời: Số  là .
Câu 9: Cho 3 số có tổng bằng 115,7. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 4 ta được ba kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là .
Câu 10: Cho 3 số có tổng bằng 181,66 . Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 5 ta được ba kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ hai là .
BÀI 3: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
 
Gửi ý kiến