Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympic vòng 12 lop 7 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh
Ngày gửi: 21h:45' 14-02-2014
Dung lượng: 238.0 KB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 1 người (Phan Đức Trí)

BÀI THI SỐ 3:
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Cho hàm số y = f(x )= - 3x + 8. Khi đó f(-5) = 23
Câu 2: Biết rằng điểm B(3;b) thuộc đồ thị hàm số . Vậy b = 1
Câu 3: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD cm. 5
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = 5 - 3x. Giá trị của x khi y = 26 là x -7
Câu 5: Cặp số (x;y) thỏa mãn  là (x;y) = 2;3 (Nhập theo thứ tự x trước, y sau; cách nhau bởi dấu ";" )
Câu 6: Cho tam giác ABC có , M là trung điểm của BC.  Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA.  Khi đó,số đo 110
Câu 7: Cho hàm số y = f(x) = |x+3| - 5. Xác định x để f(x) đạt giá trị nhỏ nhất. Trả lời:a = -3 
Câu 8: Cho .  Lấy A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Số đo 65
Câu 9: Tìm x biết x - 2x + 3x - 4x + 5x - 6x + ... + 99x - 100x = 200. Trả lời: x = 4
Câu 3: Tam giác ABC có AB = AC;  thì 20
Câu 7: Xác định m để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 5. Trả lời:m = 5
Câu 9: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn  là {4;5;6} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")
Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại C; phân giác AD,BE (D thuộc BC, E thuộc AC).Qua D và E kẻ các đường vuông góc với AB cắt AB tại M và N.Khi đó 50Câu 9: Cho dãy tỉ số bằng nhau  và  Tính  ta được  -3 ?


BÀI THI SỐ 2: CÓC VÀNG TÀI BA
00;0

-5

1


0


1/x – 1/y = 04

3/2

-1/4

140x<0


10
Avatar

Lè lưỡi hic hic

 
Gửi ý kiến