Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Toán_Lớp 5_Violympic_V12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Thị Dần
Ngày gửi: 21h:55' 15-02-2014
Dung lượng: 311.5 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
LớP 5 – v12

1,nhau
BÀI 2,
Câu 1: Lớp 5A có 35 học sinh. Học kỳ I lớp có tất cả 28 bạn có kết quả kiểm tra xếp loại giỏi.  Như vậy tỷ lệ số học sinh đỗ loại giỏi đạt ………….%.

Câu 2: 12,84 × 1,8 – 12,84 × 1,7 = …………. 
Câu 3: 265,8 × 0,06 + 265,8 × 0,04 = …………. 
Câu 4: Thương của hai số bằng 0,5; tổng của hai số đó bằng 126,9. Vậy số bé là …………..

Câu 5: Tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 2342 đơn vị. Trả lời: Số đó là …………..

Câu 6: Cho một hình tam giác có đáy bằng 24cm. Biết nếu tăng đáy thêm 6cm thì diện tích tam giác đó tăng thêm 48. Tính diện tích tam giác đã cho. Trả lời: Diện tích tam giác đã cho là …………..

Câu 7: Tìm số  biết∶        x 9 =  Trả lời: Số  là …………..

Câu 8: Tìm số    biết∶          + 1133 =  Trả lời:Số  là …………..

Câu 9: Tính tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 5. Trả lời: Tổng các số đó bằng …………..
Câu 10: Tìm số   biết∶           –  = 522 Trả lời:Số  là ………….

Câu 11:
Số tự nhiên có 4 chữ số thứ 235 là số …………..
Câu 12: Hai số có tổng bằng 203,5. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là …………..

Câu 13: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 mà tích của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 120. Trả lời: Có tất cả …………. phân số thỏa mãn đề bài.

Câu 14: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi, biết tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Trả lời: Sau …………. năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.

Câu 15: Trường Kim Đồng có một số học sinh, trong đó 43,75% là nữ.Biết số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 160 bạn. Vậy tổng số học sinh của trường Kim Đồng có là …………..

Câu 16: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân một học sinh sơ ý đã viết nhầm dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng nên tìm được tổng bằng 2171,4 .Tìm số thập phân đó, biết tổng đúng bằng 1990,14. Trả lời: Số thập phân đó là …………..

Câu 17: Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia bằng 883; thươngbằng 12 và biết số dư của phép chia là số dư lớn nhất có thể có.Tìm số chia của phép chia đó. Trả lời:Số chia của phép chia đó là …………..

Câu 18: Cho 3 số có tổng bằng 181,66 . Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 5 ta được ba kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ hai là …………..

Câu 19: Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6cùng có số dư là 1. Trả lời:Số đó là …………..

Câu 20: 1,25% của một số bằng 4,5 thì số đó là ………….

Câu 21: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 12,5 và nhỏ hơn 13,4. Trả lời: Có tất cả …………. số thỏa mãn đề bài.

Câu 22: Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải 1 hàng ta được số B. Biết A + B = 136,95. Tìm số thập phân A. Trả lời:Số thập phân A là …………..

Câu 23: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 28 ngày. Sau khi ăn được 13 ngày thì đơn vị có thêm 150 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong …………. ngày nữa.

Câu 24: Tính tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 5
 
Gửi ý kiến