Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  VIOLYMPIC LOP 4 VONG 13

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thuỷ (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:29' 02-03-2014
  Dung lượng: 256.5 KB
  Số lượt tải: 247
  Số lượt thích: 0 người
  Chọn ô có giá trị bằng nhau
  
  THỢ MỎ VƯỢT MÊ CUNG

  1
  
  2
   
  3
   
  4
   
  
  5

  
  6
  

  7
  
  8
  
  9

  
  10
  
  11
  
  12
  
  13
  
  14
  
  15

  
  16
  
  Câu 1: Cho hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 392. Vậy số bé là 
  Câu 2: Một vận động viên chạy đường dài trong 7 phút đầu mỗi phút chạy được 420m, 5 phút sau, mỗi phút chạy được 96m. Vậy trung bình mỗi phút vận động viên đó chạy được  mét?
  Câu 3: Tích của hai thừa số bằng 2015. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 5 lần thì tích mới bằng 
  Câu 4: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 35l nước, vòi thứ hai mỗi phút chảy được 40l nước. Vậy sau 1 giờ 25 phút cả hai vòi chảy được  lít nước?
  Câu 5: Một phép chia hết có thương là 326. Nếu tăng số bị chia lên 17 lần và giữ nguyên số chia thì thương mới bằng bao nhiêu? Trả lời:Thương của phép chia mới là 
  Câu 6: Tìm số  biết số đó chia hết cho 2 và 9, còn chia cho 5 dư 3. Trả lời: Số cần tìm là 
  Câu 7: Cho hai phân số bằng nhau:. Khi đó  
  Câu 8: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 21 là 
  Câu 9: Cho hai số chẵn có trung bình cộng bằng 429 và giữa chúng có 35 số lẻ. Tìm số bé. Trả lời:Số bé là 
  Câu 10: Cho hai số có tích bằng 12878. Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 63 đơn vị thì tích mới bằng 21509. Tính tổng của hai số đó.  Trả lời:Tổng của hai số đó là .

  BÀI THI SỐ
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 1: Một vận động viên chạy đường dài trong 7 phút đầu mỗi phút chạy được 420m, 5 phút sau, mỗi phút chạy được 96m. Vậy trung bình mỗi phút vận động viên đó chạy được  mét?
  Câu 2: Người ta mở cho một vòi nước chảy vào bể. Biết rằng trong 45 phút đầu, mỗi phút vòi chảy được 84 lít và 75 phút sau vòi chảy được 5940 lít nước. Trung bình mỗi phút vòi chảy được lượng nước là  lít.
  Câu 3: Cho hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 392. Vậy số bé là 
  Câu 4: Một khu đất hình bình hành có diện tích bằng 21504 và có chiều cao bằng 84m. Tính độ dài đáy của khu đất hình bình hành đó. Trả lời: Độ dài đáy của khu đất hình bình hành đó là m.
  Câu 5: Tìm số  biết số đó chia hết cho 2 và 9, còn chia cho 5 dư 3. Trả lời: Số cần tìm là 
  Câu 6: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 34 là 
  Câu 7: Một phép chia hết có thương là 326. Nếu tăng số bị chia lên 17 lần và giữ nguyên số chia thì thương mới bằng bao nhiêu? Trả lời:Thương của phép chia mới là 
  Câu 8: Cho biểu thức:498 : 4 x 36 = 9 x … Số điền vào chỗ chấm là 
  Câu 9: Chu vi hình bình hành ABCD là 196cm. Cạnh AB dài hơn cạnh BC 24cm. Tính độ dài cạnh AB. Trả lời: Độ dài cạnh AB là cm.
  Câu 10: Cho hai số lẻ có trung bình cộng bằng 384 và giữa chúng có 51 số chẵn. Tìm số lớn. Trả lời:Số lớn là 

  Câu 1: Cho hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 426. Vậy số lớn là 
  Câu 2: Một hình bình hành có độ dài đáy bằng 48cm và chiều cao bằng 27cm. Diện tích của hình bình hành đó là .
  Câu 3: Tích của hai thừa số bằng 2015. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 5 lần thì tích mới bằng 
  Câu 4: Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB dài 85cm và cạnh BC dài 69cm. Tính chu vi hình bình hành ABCD. Trả lời: Chu vi hình bình hành ABCD là cm.
  Câu 5: Tìm số  biết số đó chia hết cho 2 và 9, còn chia cho
   
  Gửi ý kiến