Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC Vong 14 Lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Đào
Ngày gửi: 22h:22' 07-03-2014
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC Vòng 14 LỚP 6
BÀI THI SỐ 1
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Số nguyên âm lớn nhất là bội của 4 và 6 là 
Câu 2: Tìm x biết 9 - x = - 11. Trả lời:x = 
Câu 3: Tìm y biết (13 - 16) . y = 18. Trả lời:y = 
Câu 4: Gọi M là tập hợp các số nguyên tố có một chữ số.Số phần tử của tập M là 
Câu 5: Cho a và b là hai số tự nhiên liên tiếp (a < b). Biết a và b đều là số nguyên tố. Vậy (a;b) = (Nhập các giá trị theo thứ tự, cách nhau bởi dấu ";")
Câu 6: Tập hợp các số nguyên dương x thỏa mãn (-5).(x - 4)>0 là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
Câu 7: Tập hợp các số nguyên a thỏa mãn  là
Câu 8: Một số nguyên a có dạng 3k + 5 (k nguyên) thì -a có dạng 3m + n (m, n nguyên). Nếu  thì n = 
Câu 9: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để n + 3 nguyên tố cùng nhauvới các số 2;3;5;7;11;13;17. Trả lời:n = 
Câu 10: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên n lớn hơn 50 và n(n+1) chia hết cho 100. Phần tử nhỏ nhất của tập hợp A
là 
BÀI THI SỐ 1.2
Câu 4: Nếu  chia cho 8 dư 5 thì  chia cho 8 có số dư là 
Câu 5: Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước chung là số nguyên của a và b là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
Câu 7: Có bao nhiêu số nguyên âm là bội của 5 và lớn hơn -99. Trả lời:Có số.
Câu 9: Tìm k biết .Trả lời: k = 
Câu 10: Cặp số tự nhiên (x;y) với x > 1 thỏa mãn  là (x;y (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";")
BÀI THI SỐ 1.3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: (-4).(-25).(-5).(-20) = 
Câu 7: Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước chung là số nguyên của a và b là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
Câu 8: Cho đoạn thẳng AB. Giả sử  là trung điểm của AB, là trung điểm của  là trung điểm của,  là trung điểm của  là trung điểm của . Biết  = 0,1cm.  Khi đó AB = cm. (Nhập kết quả dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 9: Tích  có tận cùng bao nhiêu chữ số 0? Trả lời:Số chữ số 0 tận cùng là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: Cho x là một số nguyên dương.So sánh  với 0 ta được  0.

 
Gửi ý kiến