Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Xuân Trường
Ngày gửi: 11h:58' 16-03-2014
Dung lượng: 391.5 KB
Số lượt tải: 649
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
Bài 1:
a, Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng số đó chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 đều dư 1 nhưng khi chia cho 7 thì không còn dư
b, Tìm các chữ số x, y biết rằng số 71x1ychia hết cho 45
c, Cho nếu 7.a + 3.b 23 thì 4a + 5b 23, điều ngược lại có đúng không
d, Tìm số tự nhiên x biết chia hết cho 2 và chia cho 3 dư 1.

Bài 2:
So sánh phân số: và 
Tìm số tự nhiên n để giá trị của phân số: là một số tự nhiên ?
Chứng tỏ rằng 2n + 1 và 2n + 3 ( n N) là hai số nguyên tố cùng nhau

Bài 3:
Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2số cam và 1/2 quả; Lần thứ 2 bán 1/3 số cam còn lạivà 1/3 quả ; Lần thứ 3 bán 1/4số cam còn lại và 3/4 quả. Cuối cung còn lại 24 quả . Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán.

Bài 4: Chứng tỏ rằng góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù là góc vuông.
Bài 5:
a, Vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.
b, Cho 2014 đường thẳng trong đó không có hai đường thẳng nào song song và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tìm số giao điểm của các đường thẳng ấy./.
------------------------------- Hết --------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Bài 1:
a) Gọi x là số phải tìm (ĐK: x )
Theo bài: x – 1 chia hết cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6
 x – 1 
Ta có: BCNN(2;3;4;5;6) = 60
 

Mặt khác: x là số nhỏ nhất chia hết cho 7
Do đó x = 301

b) Vì 45 = 5.9 và (5;9) = 1 nên 45 khi 5 và 9
Ta có: 
* Với y = 0 ta đựơc số 
 nên 
khi đó ta được các số 71010 và 71910 chia hết cho 45
* Với y = 5 ta tìm được x = 4
khi đó ta được các số 71415 chia hết cho 45
Vậy ta tìm được các số 71010; 71910; 71415

c) Vì 6.(7a + 3b) + (4a + 5b) = 46a +23b = 23(2a + b) 23
Do đó:
Nếu (7a + 3b) 23 thì 4a + 5b 23
Nếu 4a + 5b 23 thì (7a + 3b) 23

d) +  2 thì 
Số có tổng các chữ số là : 2 + 6 + 1 + x = 9 + x
+ Để chia cho 3 dư 1 thì ( 9 + x ) chia cho 3 cũng dư 1
Nên 
+ Để chia hết cho 2 và chia cho 3 dư 1 thì x = 4

Bài 2:
a) Ta có : (1)
 (2)
Từ (1) và (2) ta thấy : 
Suy ra : 2012.A < 2012.B .Vậy A < B

b) 
Để C là số tự nhiên thì 187 phải chia hết cho 4n + 3 hay 4n + 3 là ước của 187. Suy ra 4n + 3 
Nếu 4n + 3 = 1 n = (loại)
Nếu 4n + 3 = 11 n = 2 N
nếu 4n + 3 = 17 n = 
nếu 4n + 3 = 187 n = 46N
Vậy n { 2; 46}

c) Gọi d = ƯCLN(2n + 1,2n + 3)
Ta có d là số lẻ vì 2n + 1 và 2n + 3 lẻ
Và d Ư(2n + 1) và d Ư(2n + 3)
Mà (2n + 3) – ( 2n + 1) = 2
Do đó d Ư(2); d lẻ nên d = 1.
Vậy 2n + 1; 2n + 3 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài 3: Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là :
(24+3/4): 3/3 =33(quả) (1đ)
 
Gửi ý kiến