Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 19h:17' 15-10-2017
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 4593
Số lượt thích: 3 người (Kiều Hưng, Bùi Thanh Hùng, Trần Thị Tươi)
Chương I. LƯỢNG GIÁC

1. Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho điểm M có số đo cung AM là a thì
sin a = yM. cos a = xM.
tan a =  (α ≠ π/2 + kπ, k thuộc Z) cot a =  (α ≠ kπ, k thuộc Z)
2. Các tính chất
Với mọi a ta có –1 ≤ sin a ≤ 1 hay |sin a| ≤ 1; –1 ≤ cos a ≤ 1 hay |cos a| ≤ 1
3. Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản
sin² a + cos² a = 1 tan a cot a = 1
1 + tan² a =  1 + cot² a = 
4. Các công thức liên hệ góc
cos(–a) = cos a cos(π – a) = –cos a cos(π + a) = –cos a
sin(–a) = –sin a sin(π – a) = sin a sin(π + a) = –sin a
tan(–a) = –tan a tan(π – a) = –tan a tan(π + a) = tan a
cot(–a) = –cot a cot(π – a) = –cot a cot(π + a) = cot a
cos(π/2 + a) = –sin a cos(π/2 – a) = sin a
sin(π/2 + a) = cos a sin(π/2 – a) = cos a
tan(π/2 + a) = –cot a tan(π/2 – a) = cot a
cot(π/2 + a) = –tan a cot(π/2 – a) = tan a
5. Công thức cộng
cos(a + b) = cos a cos b – sin a sin b cos(a – b) = cos a cos b + sin a sin b
sin(a + b) = sin a cos b + cos a sin b sin(a – b) = sin a cos b – cos a sin b
6. Công thức nhân đôi
sin 2a = 2sin a cos a
cos 2a = cos² a – sin² a = 2cos² a – 1 = 1 – 2sin² a
tan 2a = 
7. Công thức hạ bậc
cos² a =  sin² a = 
8. Công thức biến đổi tích thành tổng
cos a cos b = [cos (a + b) + cos (a – b)]
sin a sin b = [cos (a – b) – cos (a + b)]
sin a cos b = [sin (a + b) + sin (a – b)]
9. Công thức biến đổi tổng thành tích
cos a + cos b = 2 sin a + sin b = 2
cos a – cos b = –2 sin a – sin b = 2

Câu 1. Tìm tập xác định của các hàm số y = cos x + sin x
A. R {π/2 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/4 + kπ/2, k là số nguyên}
C. R {π/4 + kπ, k là số nguyên} D. R
Câu 2. Tập xác định của hàm số y = tan 2x là
A. R {π/2 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/2 + kπ/2, k là số nguyên}
C. R {π/4 + kπ, k là số nguyên} D. R {π/4 + kπ/2, k là số nguyên}
Câu 3. Tập xác định của hàm số y = 
A. R {π/2 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/4 + kπ/2, k là số nguyên}
C. R {π/4 + kπ, k là số nguyên} D. R {π/2 + kπ/2, k là số nguyên}
Câu 4. Tập xác định của hàm số y = cot (2x – π/3)
A. R {π/3 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/3 + kπ/2, k là số nguyên}
C. R {π/6 + kπ, k là số nguyên}
No_avatarf

Có đáp án không ạ

No_avatar

ko co

 

 
Gửi ý kiến