Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tuyen tap cau hoi trac nghiem ly thuyet trich tu de thi TN, CD, DH (2007 - 2014)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Quang Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:09' 11-06-2014
Dung lượng: 861.9 KB
Số lượt tải: 529
Số lượt thích: 0 người
/ MỤC LỤC
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (69 CÂU) 2
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM(25 CÂU) 2
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM(44 CÂU) 3
CHƯƠNG II: SÓNG CƠ 7
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM(29 CÂU) 7
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM(19 CÂU) 9
CHƯƠNG III. ĐIỆN XOAY CHIỀU 11
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM (17 CÂU) 11
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM (47 CÂU) 13
CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 18
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM (13 CÂU) 18
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM (27 CÂU) 19
CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG 22
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM ( 25 CÂU) 22
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM (49 CÂU) 24
CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 28
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM (18 CÂU) 28
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM (44 CÂU) 29
CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 33
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM (20 CÂU) 33
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM (42 CÂU) 34

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (69 CÂU)
I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM(25 CÂU)
Câu 1: (TN2007) Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và hòn bi m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dđđh theo phương thẳng đứng. Chu kì là
A.  B. 2π C. 2π D. 
Câu 2: (TN2007) Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
A. vmax = Aω B. vmax = Aω2 C. vmax = 2Aω D. vmax = A2ω
Câu 3: (TN2007) Tại một nơi xác định, chu kỳ dđ của con lắc đơn tỉ lệ thuận với
A. căn bậc hai chiều dài con lắc B. chiều dài con lắc
C. căn bậc hai gia tốc trọng trường D. gia tốc trọng trường
Câu 4: (TN2008) Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng
A. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.
C. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. D. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.
Câu 5: (TN2008) Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng
A. theo chiều chuyển động của viên bi. B. về vị trí cân bằng của viên bi.
C. theo chiều dương quy ước. D. theo chiều âm quy ước.
Câu 6: (TN2008) Hai dđđh cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3) và x2 = Acos(ωt - 2π/3) là hai dao động
A. lệch pha π/2 B. cùng pha. C. ngược pha. D. lệch pha π/3
Câu 7: (TN2009) Vật dđđh theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos. D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 8: (TN2009) Dao động tắt dần
A. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có lợi.
C. có biên độ không đổi theo thời gian. D. luôn có hại.
Câu 9: (TN2010)Nói về một chất điểm dđđh, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
C. Ở VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không
D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
Câu 10: (TN2010) Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt +). Cơ năng của vật dao động này là
A. m(2A2. B. m(2A. C. m(A2. D. m(2A.
Câu 11: (TN2011) Khi nói vể dđ cơ cưỡng bức, phát biểu nào là sai?
A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dđ cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
Câu 12: (TN2011) Hai dđđh : x1 = A1cos(t và . Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là
A. . B. A = . C. A = A1 + A2. D. A = .
Câu 13: (TN2011) Con lắc lò xo dđđh. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn
A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật. B. hướng về vị trí cân bằng.
C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo. D. hướng về vị trí biên.
Câu 14: (TN2011) Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó
A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 4 lần
Câu 15: (TN2012) Tại cùng một nơi trên Trái đất, nếu tần số dđđh của con lắc đơn chiều dài l là f thì tần số dđđh của con lắc đơn chiều dài 4l là
A.  B. 2f C. 4f D. 
Câu 16: (TN2012) Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.
C. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
D. Biên độ dao động của vật giãm dần theo thời gian.
Câu 17: (TN2012) Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. độ lớn vận tốc của chất điểm giãm B. động năng của chất điểm giãm
C. độ lớn gia tốc của chất điểm giãm. D. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
Câu 18: (TN2012) Cho hai dđđh cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất là
A. A1 + A2 B. 2A1 C.  D. 2A2
Câu 19: (TN2012) Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của vật: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là
A. vận tốc B. động năng C. gia tốc D. biên độ
Câu 20: (TN2012) Gia tốc của một chất điểm dđđh biến thiên
A. khác tần số, cùng pha với li độ B. cùng tần số, ngược pha với li độ
C. khác tần số, ngược pha với li độ D. cùng tần số, cùng pha với li độ
Câu 21: (TN2012) Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox với tần số góc . Ở li độ x, vật có gia tốc là
A.  B.  D.  D. 
Câu 22: (TN2013) Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
B. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần.
C. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
Câu 23: (TN2013) Dao động của con lắc đồng hồ là:
A. dao động cưỡng bức. B. dao động duy trì. C. dao động tắt dần. D. dao động điện từ.
Câu 24: (TN2014) Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 25: (TN2014) Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
B. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc.
C. Chu kì của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo
D. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
II/ PHẦN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM(44 CÂU)
Câu 1: (CĐ2007) Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là
A/2 . B. 2A . C. A/4 . D. A.
Câu 2: (CĐ2009) Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: (CĐ2007) Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dđđh của nó sẽ
A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.
C. tăng vì tần số dđđh của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. không đổi vì chu kỳ dđđh của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
Câu 4: (CĐ2007) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dđ cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Biên độ dđ cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
D. Tần số dđ tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
Câu 5: (CĐ2007) Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là
A. mgl(1 - cosα) B. mgl(1 - cosα) C. mgl(3 - 2cosα) D. mgl(1 + cosα)
Câu 6: (CĐ2008) Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dđđh theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn Δlo. Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc này là
A. 2π B. 2π C.  D. 
Câu 7: (CĐ2008) Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tần số của hệ dđ cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
B. Tần số của hệ dđ cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. Biên độ của dđ cưỡng bức phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng bức
D. Biên độ của hệ dđ cưỡng bức phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng bức.
Câu 8: (CĐ2008) Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật
A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.
B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.
D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.
Câu 9: (CĐ2008) Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. A. B. 3A/2. C. A√3. D. A
No_avatar

cảm ơn ad nhiều

 
Gửi ý kiến