Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyên đề lý 11A2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đăng Văn Ngơi
Ngày gửi: 08h:44' 01-11-2014
Dung lượng: 1'015.6 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 1: ĐIỆN THÔNG. ĐỊNH LÝ ÔXTRÔGRATXKI-GAUXƠ

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm và tính chất của các đường sức điện. Một số dạng đường sức.
- Điều kiện liên hệ giữa độ lớn của cường độ điện trường với độ mau thưa của đường sức
- Nêu được khái niệm điện thông, biểu thức điện thông gửi qua diện tích S bất kỳ, ý nghĩa hình học của điện thông.
- Xây dựng được định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ dạng tích phân và vi phân cho chân không và môi trường điện môi
- Nêu được quan hệ giữa định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ và định luật Culông tư đó thấy được tinh ưu việt của định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ trong một số trường hợp.
2. Về kĩ năng
- Áp dụng định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ tìm cường độ điện trường trong một số trường hợp và giải các bài tập áp dụng định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ.
- Rèn kĩ năng tính toán và suy luận logic.
II. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN VÀ ĐIỆN THÔNG
1. Đường sức điện
a) Định nghĩa:
Đường sức điện là đường cong mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm có phương trùng với véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó. Chiều của đường sức cùng với chiều của véc tơ cường độ điện trường.
b) Tính chất của đường sức điện:
- Tại mỗi diểm trong điện trường ta có thể vẽ được một đường sức điện đi qua và chỉ một mà thôi.
- Các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương, tận cùng tại các điện tích âm. Cũng có thể xuất phát hay tận cùng tại vô cực.
- Đường sức của trường tĩnh điện không khép kín.
- Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau.
c) Điều kiện liên hệ giữa độ lớn của cường độ điện trường với độ mau thưa của đường sức:
 ( Với  là số đường sức đi qua diện tích đủ nhỏ)
- Nơi nào có điện trường lớn thì các đường sức được vẽ mau hơn.
- Với điện trường đều, các đường sức là những đường thẳng song song, cách đều.
2. Điện thông
a) Định nghĩa:
Điện thông :(E) ( hay thông lượng của véc tơ  gửi qua diện tích S ) là đại lượng vô hướng xác định bởi:
(E) = ES cos= 
với: S: phần tử diện tích đủ nhỏ trong điện trường.
: véc tơ cường độ điện trường tại điểm thuộc S
: véc tơ pháp tuyến của S
b) Điện thông là một đại lượng đại số:
c) Đơn vị cuả điện thông: vôn.met (V.m)
d) Ý nghĩa hình học của điện thông:
Đặc trưng cho số đường sức điện gửi qua diện tích nào đó.
Điện thông(E) qua diện tích S, về trị số tuyệt đối bằng số đường sức điện gửi qua diện tích đặt vuông góc với các đường cảm ứng điện.
e) Biểu thức điện thông gửi qua diện tích S bất kỳ:
(E) = 
III. ĐỊNH LÝ ÔXTRÔGRATXKI-GAUXƠ
1. Định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ cho chân không
a) Tính điện thông gửi qua một mặt kín trong các trường hợp sau:
- TH1:
Điện tích q đặt tại tâm O của một mặt cầu, bán kính R.
Tính ta được: (E) = ;
NX: điện thông gửi qua một mặt cầu do điện tích nằm trong mặt cầu không phụ thuộc vào bán kính mặt cầu.
- TH2:
Điện tích q đặt trong mặt S bất kỳ.
Tính ta được: (E) =;
NX: điện thông gửi qua một mặt kín bất kỳ vẫn bằng
- TH3:
Điện tích q đặt ngoài mặt S bất kỳ.
Tính ta được: (E) =0 ;
NX: điện thông gửi qua một mặt kín bất kỳ bằng 0 nếu điện tích q đặt ngoài mặt, bằng nếu điện tích q đặt trong mặt kín.
- TH4: Có một số điện tích q đặt trong mặt S , một số điện tích q đặt ngoài S.
Tính ta được: (E) =
3. Định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ và định luật Culông
- Định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ là hệ quả của định luật Culông.
- Dùng định lý Ôxtrôgratxki-gauxơ để giải các bài toán có tính đối xứng sẽ thuận tiện hơn nhiều so với định luật Culông.CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU
I. PHƯƠNG PHÁP 1:PHƯƠNG PHÁP NGUỒN TƯƠNG ĐƯƠNG
(Có nhiều phương pháp giải bài toán điện một chiều, phần này chỉ giới thiệu 2 phương pháp cơ bản)
I. LÝ THUYẾT
1. Nguồn điện tương đương của bộ nguồn nối tiếp
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓