Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán 9 các bài tập với chủ đề bám sát chương 1, 2,3 đại số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:00' 08-11-2014
Dung lượng: 586.5 KB
Số lượt tải: 1144
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề 1: Một số bài toán về hệ phương trình

Bài 1- Cho hệ phương trình: . Hãy lập 3 hệ phương trình tương đương với hệ đã cho bằng 3 cách.
(Gợi ý: - áp dụng quy tắc nhân.
- áp dụng quy tắc thế.
- áp dụng quy tắc cộng đại số).
Bài 2- Giải hệ phương trình:
1) 2) 3) 
4) 5) 6) 
Bài 3- Giải hệ phương trình:
1) 2) 3) 
4) 5) 6)
7) 8)
Bài 4- Giải hệ phương trình:
1) 2) 3) 

Bài 5- Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ khi m = n = 1 b) Tìm m , n để hệ đã cho có nghiệm 
Bài 6- Cho hệ phương trình :
a) Giải hệ khi m = 1 b) Giải và biện luận hệ phương trình .

Bài 7- Cho hệ phương trình : 
a) Giải hệ phương trình với m = 1
b) Giải biện luận hệ phương trình theo tham số m .
c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thoả mãn x2 + y2 = 1 .

Bài 8- Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ phương trình khi a = 1
b) Gọi nghiệm của hệ phương trình là ( x , y) . Tìm các giá trị của a để x + y = 2 .
Bài 9- Cho hệ phương trình : 
Giải hệ phương trình khi m = 1 .
Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m .
Tìm m để x -y = 2 .

Bài 10- Cho hệ phương trình . Gọi nghiệm của hệ là ( x ; y ) . Tìm giá
trị của a để x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất .

Bài11- Cho hệ phương trình: 
a) Giải hệ phương trình khi m = 3.
b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn x > 1; y > 0.

Bài12- Cho hệ phương trình 
1- Giải hệ pương trình khi m = 2.
2- Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x;y). Tìm m để :
a) x2 + y2 = 9
b) x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 13- Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ phương trình theo m.
b) Tìm các số nguyên m để hệ phương trình có nghiệm x, y là các số nguyên.
c) Tìm m để nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn x2 + y2 = .
c) Tìm các giá trị của m để biểu thức nhận giá trị nguyên.
Bài 14- Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ phương trình theo tham số m.
b) Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x; y). Tìm các giá trị của m để x + y = -1.

Bài 15- Cho hệ phương trình : 
a) Giải hệ phương trình khi m = 2.
c) Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm nguyên.

Bài 16- Cho hệ phương
 
Gửi ý kiến