Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi giữa kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Đình Đông
Ngày gửi: 20h:23' 08-11-2014
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD &ĐT GIA BÌNH
Trường THCS Nhân Thắng
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn Toán lớp 9
Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đềBài 1(2 điểm). Thực hiện phép tính:
a) (
b) 
Bài 2 (2 điểm). Cho biểu thức:
 với a >0 và a 
a/ Rút gọn biểu thức M.
b/ So sánh giá trị của M với 1.
Bài 3 (2 điểm). Giải phương trình:
a) x - 6 + 9 = 0
b) - 3 = 0

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 24cm, AC = 18cm, BC = 30cm. Kẻ đường cao AK. Kẻ KP vuông góc với AC.
Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.
Tính độ dài AK, BK .
Chứng minh AP.AC = AB2 – KB2.
Chứng minh AP . AC = KB . KC = PK . AB.
Bài 5(0,5 điểm). So sánh ( không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi )
a/ và 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)


-----------------------------------------------Hết--------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán lớp 9 - Năm học 2013-2014

Bài
Hướng dẫn chấm
Thang
điểm

1
(2đ)
a/ = 
= 
= .
b) 0,5đ


0,5đ

0,5đ


0,5đ


2
(2đ)
a/ Đkxđ: a >0 và a 


b/ Ta có , vì a > 0 => => nên 
Vậy M < 1.


0,5đ

0,5đ

0,5đ0,5đ

3
(2đ)
a) ĐKXĐ: x 0
x - 6 + 9 = 0
()2 = 0
 - 3 = 0
 x = 9 ( thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy x = 9
b) ĐKXĐ: x -2; x 2
 - 3 = 0
( - 3) = 0
Hoặc = 0; hoặc - 3 = 0
x = 2; x = 7( thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy x = 2 hoặc x = 7

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4
(3,5đ)

a) Vẽ hình tới câu a
Tam giác ABC là tam giác vuông (theo Pitago đảo).
b) Ta có AK . BC = AB . AC AK = 14,4(cm)
AB2 = BK . BC BK = 19,2(cm)
c) AP.AC = AK2
AK2 = AB2 – KB2. Kết luận…
d) AP . AC = KB . KC (=AK2)
APK đồng dạng với BKA PK.AB=AK2
Vậy PK.AB = AP . AC = KB . KC
0,25đ
0,75đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

5
(0,5đ)
 và 
Ta có: 

Và 
Vì 0,25đ

0,25đ

Ghi chú: Học sinh làm cách khác, nếu đúng thì cho điểm tối đa của bài.
 
Gửi ý kiến