Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN ÔN THI CHUYÊN NGUYỄN CHIẾN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trạng Nguyên
Ngày gửi: 11h:08' 16-11-2014
Dung lượng: 496.4 KB
Số lượt tải: 680
Số lượt thích: 1 người (Phan Khanh Duyen)
CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN TÍNH TOÁN 
LUYỆN THI CHUYÊN
Nguyễn Chiến 0973514674
Câu 1. Rút gọn P=
Câu 2. Thực hiện phép tính:

b) B= 
c) Tính giá trị 
Câu 3. Rút gọn biểu thức :
P = 
Câu 4. Tính giá trị của tổng
A = 
Câu 5. (Chuyên ĐHSP 2009 V1) Các số thực x , y thoả mãn đẳng thức : . Chứng minh x+y=0
Câu 6. (Chuyên ĐHSP 2011 V2) Cho 
1.Chứng minh rằng 
2. Tính giá trị của biểu thức 

Câu 7. (Chuyên ĐHSP 2011 V1) Chứng minh bất đẳng thức


Câu 8. Tính giá trị biểu thức:
 với 
Câu 9. (Chuyên ĐHSP 2009 V2) Các số thực x, y thoả mãn  và . Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x, y

Câu 10. (Chuyên ĐHSP 2014 V1) Cho các số thực dương a, b ; ab.Chứng minh rằng


Câu 11. Rút gọn biểu thức: .
Câu 12. Trục căn thức ở mẫu số của biểu thức: .
Câu 13. Tính A = 
Câu 14. Có số y nào biểu thị trong dạng sau không?

Câu 15.(Chuyên ngữ 2006) Cho biểu thức

a/Tìm x để P có nghĩa ,rút gọn P
b/Tìm các giá trị x nguyên để  nguyên
Câu 16. (Chuyên ngữ 2007) Cho biểu thức :

Tìm điều kiện của x để P có nghĩa và rút gọn P
Tìm x để 
Câu 17 ( Chuyên ngữ 2008) Cho biểu thức

Chứng minh rằng P luôn nhận giá trị nguyên với mọi x,y thoả mãn x,y>0,xy

Câu 18. ( Chuyên ngữ 2008). Cho biểu thức
 (
Câu 19 (Chuyên ngữ 2011). Cho biểu thức

Rút gọn A
b) Tìm x ; y biết 
Câu 20 (Chuyên ĐHSP 2012 V1). Cho biểu thức :
 với a>b>0
a) Rút gọn biểu thức P
b) Biết a-b=1.Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Câu 21. Cho biểu thức (x + 
Hãy tính tổng: S = x + y
Câu 22. Cho 
a) Chứng minh rằng M có giá trị nguyên.
b) Tìm chữ số tận cùng của M.
Câu 23. (HSG Bắc Giang 2013)
Tính giá trị của biểu thức .
Rút gọn biểu thức .
Câu 24. (Chuyên ĐHSP 2007 V1) Cho a>2 chứng minh đẳng thức

Câu 25. (Chuyên ĐHSP 2007 V2) Cho biểu thức
 ( Với x>0, x1)
a) Rút gọn P
b) Với giá trị nào của x thì Q-4P đạt giá trị nhỏ nhất
Câu 26. (Chuyên ĐHSP 2008 V1) Cho biểu thức
 Với a=0;b>0 và a khác b
a) Rút gọn P
b) Tìm a ,b sao cho b=(a+1)2 và P=-1

Câu 27 (Chuyên ĐHSP 2008 V2) Cho ba số dương a,b,c thoả mãn : 
Chứng minh đẳng thức:


Câu 28. (Chuyên ĐHSP 2009 V1) Cho biểu thức:

B=a4+20a3+102a2+40a+200
a)Rút gọn A
b)Tìm a để A+B=0

Câu 29. (Chuyên ngữ 2010) Cho biểu thức:

Tìm điều kiện của x để P có nghĩa và rút gọn P.
 b) Tìm giá trị x để 
Câu 30. (Chuyên ĐH SP 2013 V1). Cho biểu thức
 với a>0 ; b>0 ab.
Chứng minh rằng giá trị biểu thức Q không phụ thuộc vào a, bCHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN TÍNH TOÁN 
LUYỆN THI CHUYÊN
Câu 1. Rút gọn P=
Câu 2. Thực hiện phép tính:

b) B= 
c) Tính giá trị 
a)Tính:

Mặt khác ta luôn có: 

Vậy: 

Tương tự chứng minh

b) B= 
- Biến đổi 
- Tương tự 
Vậy B= 
Vậy B=
c) Tính giá trị 

Biểu thức  có giá trị là một số tự nhiên (1 điểm).
Ta có : .
.
 
Gửi ý kiến