Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra chương 1 (HH9)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Tâm
Ngày gửi: 07h:13' 18-11-2014
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng từ câu 1 đến câu 8:
Câu 1: So sánh nào sau đây là đúng?
A. sin 500 > sin 650 B. cos180 > cos200
C. tan300 < tan250 D. cotan500 < cotan550
Câu 2: Hệ thức nào sau đây đúng:
A. c2 = a.b’ B. b2 = a.c’ C. h2 = b’.c’ D. b.c = b’.c’
Câu 3: (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; BC = 25cm, khi đó AB bằng:
A. 20cm; B. 15cm; C. 34cm; D. cm
Câu 4:  = 0,6 Số đo góc  làm tròn đến độ là:
A. 300 B. 370 C. 400 D. 500
Câu 5: Cho hình vẽ. SinC bằng:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 6: Giá trị biểu thức:  bằng:
A. 40 B. -1 C. 0 D. - 40
Câu 7: Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Sin N =  B. Tan P =  C. Cos N = 
Câu 8: Kết quả của phép tính sin2600 + cos2600 bằng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 60
Câu 9: Hãy ghép mỗi ý ở cột 1 với một ý ở cột 2 để được khẳng định đúng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)
Cột 1
Cột 2
Ghép

1. Sin 500 =
a. 0.839
1 + ...

2. Cos 650 =
b. 0.766
2 + ...

3. Tan 400 =
c. 0.7
3 + ...

4. Cotan 550 =
d. 0.652
4 + ...


e. 0.423


A
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Tìm x, y trong hình vẽ bên:
(Kết quả có thể làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) B H C
Bài 2: (3 diểm) Giải DEF vuông tại D. Biết EF = 10cm, Ê = 350
Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK.
Chứng minh: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Tìm x, y trong hình vẽ bên:
(Kết quả có thể làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) B H C
Bài 2: (3 diểm) Giải DEF vuông tại D. Biết EF = 10cm, Ê = 350
Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK.
Chứng minh: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Tìm x, y trong hình vẽ bên:
(Kết quả có thể làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) B H C
Bài 2: (3 diểm) Giải DEF vuông tại D. Biết EF = 10cm, Ê = 350
Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK.
Chứng minh: 


 
Gửi ý kiến