Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 10 LẦN 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí Tín
Ngày gửi: 08h:42' 21-11-2014
Dung lượng: 42.6 KB
Số lượt tải: 1559
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Thu Vân, Đinh Thị Kim Quyên)
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIN HỌC 10 LẦN 2 (NĂM HỌC 2014-2015)
TRẮC NGHIỆM HOÀN TOÀN
Câu 1: Trong tên tệp hệ điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp:
A. Phần tên B. Không có
C. Phần mở rộng D. Phần tên và phần mở rộng
Câu 2: Đường dẫn đầy đủ là
A. Là một thư mục chứa tệp B. Là một tệp chứa thư mục
C. Không có tên ổ đĩa D. Có cả tên ổ đĩa
Câu 3: Ngôn ngữ lập trình dùng để
A. Viết chương trình B. Đặt tên tệp C. Giao tiếp với máy D. Soạn thảo văn bản
Câu 4: Có mấy chức năng đã học về hệ điều hành
A. 3 B. 5 C. 4. D. 2
Câu 5: Phần mềm công cụ là
A. Phần mềm hệ thống B. Phần mềm nghe nhạc
C. Phần mềm giúp máy tính hoạt động tốt hơn D. Phần mềm hổ trợ làm ra phần mềm khác
Câu 6: Để giải một bài toán trên máy tính, ta cần thực hiện bao nhiêu bước
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 7: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào không phải là hệ điều hành
A. LINUX B. MS DOS C. WINDOW D. MS WORD
Câu 8: Cách nào sau đây dùng để khởi động máy tính (trạng thái tắt)
A. Nhấn nút Reset B. StartTurn offRestart
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del D. Nhấn nút Power
Câu 9: Cách nào sau đây dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động)
A. StartTurn offStand By B. StartTurn offHibernate
C. StartTurn offTurn off D. StartTurn offRestart
Câu 10: Muốn tạm ngừng máy tính ta thực hiện
A. StartTurn offRestart B. StartTurn offTurn off
C. StartTurn offStand By D. StartTurn offHibernate
Câu 11: Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows:
A. Baitap.doc B. Bai/tap.pas C. Bai &tap toan D. Bai + tap.doc
Câu 12: Hệ điều hành là
A. Chương trình dịch
B. Phần mềm điều hành mọi hoạt động của máy tính
C. Một chương trình ứng dụng
D. Một chương trình tiện ích
Câu 13: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?
A. CPU B. Bộ nhớ trong C. Bộ nhớ ngoài D. Thiết bị ngọai vi
Câu 14: Chương trình dịch dùng để
A. Dịch chương trình bằng hợp ngữ sang ngôn ngữ bậc cao.
B. Dịch chương trình bằng ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy.
C. Dịch chương trình bằng ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.
D. Dịch chương trình bằng ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao.
Câu 15: Trong các tên tệp sau tên tệp nào hợp lệ trong hệ điều hành MS DOS?
A. Baitap124.pas B. Baitaptoan.doc C. Bai tap.doc D. Bai_tap2
Câu 16: Trong các tài nguyên dưới đây, tài nguyên nào không thể tái tạo được
A. Vùng nhớ và thời gian B. Thời gian
C. Số lượng các thao tác D. Vùng nhớ
Câu 17: Có mấy cách giao tiếp với hệ điều hành
A. 1 B. 3 C. 4. D. 2
Câu 18: Lựa chọn thuật toán phù hợp để
A. Để xác định bài toán B. Giải một bài toán cho trước
C. Để viết chương trình D. Viết tài liệu
Câu 19: Phần mở rộng của tên têp
A. Được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp B. Dùng để thể hiện kích thước tệp
C. Ngày, giờ thay đổi D. Dùng để thể hiện tên thư mục chứa tệp
Câu 20: Chọn đáp án đúng nhất
A. Thư mục chứa tệp và thư mục B. Thư mục chứa tệp
C. Tệp chứa thư mục và tệp D. Tệp chứa thư mục
Câu 21: Việc nào dưới đây không bị phê phán?
A. Sao chép phần mềm không có bản quyền.
B. Tự thay đổi mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình.
C. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường.
D. Phát tán các hình ảnh đồi trụy lên mạng.
Câu 22: Chọn phát biểu sai về tên tệp trong hệ điều hành Window
A. Tên tệp
No_avatarf

cung hay.....

No_avatar

kèm đáp án thì dễ tham khảo hơn 

 

No_avatar

thêm đáp án thì dễ hơn

 

 
Gửi ý kiến