Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DI TRUYỀN QUAN THE KHO CAN GIUP DO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Mai
Ngày gửi: 05h:27' 24-11-2014
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Bài 1. Một quần thể có kiểu gen AA : Aa : aa với gá trị thích nghi tương ứng là 0,85 : 1 : 0,65. Xác định tỉ lệ kiểu gen khi quần thể đạt trạng thái cân bằng?
Bài2. Một qần thể có kiểu gen trước và sau đột biến một thời gian bị tác động bởi chọn lọc như sau
Tần số kiểu gen
AA
Aa
aa

Trước chọn lọc
0,36
0,48
0,16

Sau chọn lọc
0,36
0,6
0,04

Xác định hệ số chọn loc của các kiểu gen khi quần thể chịu tác động của chọn lọc
Xác định tần số các alen sa chọn lọc khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền?

Mong thầy cô giúp đỡ giải chi tiết giúp em với. Nếu có công thức tổng quát mong thầy cô viết dùm. Chân thành cảm ơn
Avatar

bài 1:

 

Avatar

bài 1: Hệ số chọn lọc = 1 - gtri thích nghi

Hệ số chọn lọc của A = 1-0,85=0,15.  a = 1-0,65 = 0,35

A = 0,35 /(0,15 + 0,35) = 0,7. a=0,3. từ đó suy ra TLKG ở TTCB

Bài 2:

a. Tỉ lệ sống sót của các KG: AA = 0,36/0,36 = 1. Aa = 0,6/0,48 = 1,25

aa = 0,25.

Giá trị thích nghi của các KG: AA = 1/1,25 = 0,8. Aa = 1,25/1,25 = 1. aa = 0,25/1,25 = 0,2

Hệ số chọn lọc = 1 -GTTN

AA = 1-0,8=0,2. Aa = 1-1=0. aa = 1-0,2

b. tần số alen sau chọn lọc

A= 0,8/0,8+0,2 = 0,8. a= 0,2

 

 

 
Gửi ý kiến