Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KT HKI 14-15

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Sanh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:07' 25-12-2014
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 401
Số lượt thích: 0 người
Đề 1
Câu 1: Chữ số 7 trong số 123,567 chỉ:
A.7 dơn vị             B. 7 phần mười           C. 7 chục                D. 7 phần nghìn
Câu 2: Một trường Tiểu học có 500 học sinh, 75% số học sinh trường đó là:
A. 666 em         B. 375 em                        C. 450 em                    D. 420 em
Câu 3: Hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng bằng  1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:
A.20 cm                B.75 cm2                      C. 40 cm2                     D. 5cm2
Câu 4: Số thập phân gồm bảy trăm, sáu đơn vị, ba phần mười và 8 phần nghìn được viết là:
A.706,380              B.760,308                   C.706,308                    D.706,38
Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a)     9 m2= ………........................dm2
b)    6 cm2 8 mm2=………………cm2
Phần 2
Câu 1: Đặt tính rồi tính:    
47,65+ 28,37                       4,05 - 1,2835 17,48: 4,6                      29,04 x 8,6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 12 m và bằng nửa chiều dài. Diện tích ao cá và đường đi trong vườn chiếm 42,5% diện tích mảnh vườn, còn lại là diện tích trồng hoa. Tính diện tích trồng hoa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Đề 2
BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước các câu trả lời đúng sau : (2,5đ)
   a/ (0,5đ)  Chữ số 7 trong số 169,57 chỉ:
A . 7 đơn vị          B . 7 phần mười             C . 7 chục             D . 7 phần trăm
b/ (0,5đ)  Hỗn số 4 viết dưới dạng số thập phân là:
A . 4,35                B . 4,53                          C . 4,6                  D . 4,06
c/ (0,5đ)  Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?
A . 0,800              B . 0,080                        C . 0,80                D . 8,00
d/ (0,5đ)  Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681
A . x = 9               B . x = 7                         C . x = 1               D . x = 0              
e/ (0,5đ)  80% của 62,5  là : 
 A. 80      ;           B. 62,5                       ; C. 50              ;       D. 12,8
Bài 2(2 điểm) - Đặt tính rồi tính:
345,6 - 27,92                  35,6 + 5,67 + 7,89                   56,78 x 7,8                   1411,12 : 56,9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a)  123,9 ha       = ................. … km2 b)  2tấn 35kg  = ........................tấn
c) 36,9 dm2       = ...........................…m2 d) 21 cm 3 mm = …........................ cm
Bài 4 (1,5 điểm):      Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện:
a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8
b)  20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 6 (1 điểm):     Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,27m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề 3
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Chữ số 7 trong số 25,073 có giá trị là:
A. 7 B. 73 C.  D.
b/Tìm STN x lớn nhất để: 2,8 x X <8
A. X = 0 B. X= 2 C. X = 1 D. X = 3
c/ 125ha= ……km2
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 1,25 B. 12500 C. 12,5 D. 0,125
d/ Viết dưới dạng số thập phân là:
A. 32,5 B. 53,2 C. 17,5 D. 3,4
Bài 2: Viết thành tỷ số phần trăm:
a/ 2,65=…….. b/ 0,34=…… c/ 0,003=……… d/ 1,35=………………
Bài 3: Đặt tính rồi tính.
a/ 63,78 + 35,92 b/605,24 – 37,68 c/ 4,75 x 2,4
 
Gửi ý kiến