Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề HSG Sử 9-H.Tam Dương 13-14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hải DươngVP
Ngày gửi: 05h:50' 07-02-2015
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TAM DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2013-2014
Môn: Lịch sử.
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi này gồm 1 trangCâu 1:( 3 điểm).
Bằng những sự kiện lịch sử có tính chất chọn lọc, em hãy phân tích những nét độc đáo trong quá trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động ở Pháp như thế nào?
Câu 2:( 2 điểm).
Những nét chính về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1919-1925? Vì sao cuộc bãi công của công nhân Ba Son ( 8-1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?
Câu 3:( 2 điểm).
Vì sao nói chính quyền Xô Viết Nghệ -Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân?
Câu 4:( 2 điểm).
Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á- Phi- Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay?
Câu 5:( 1 điểm).
Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai có ý nghĩa và tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

……….HẾT………..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh.........................................................................SBD:.....................

UBND HUYỆN TAM DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ.
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9
Năm học: 2013-2014
(HDC này gồm 04 trang)


Câu
Nội dung trình bày
Điểm

Câu 1
(3đ).
Câu 2 (2đ).Câu 3 (2đ)
Câu 4 (2đ)Câu 5 (1đ)
 a.Những nét độc đáo.
- Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là quá trình Người chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kĩ thuật và nền văn minh phát triển.
- Người đi ra nước ngoài không phải để cầu viện mà với mục đích xem các nước trên thế giới làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào cứu nước. Người thấy rằng cách mạng Mĩ, cách mạng Pháp nêu cao ngọn cờ bình đẳng nhưng không đem lại tự do, bình đẳng thực sự cho quần chúng lao động.
- Cuộc “cách mạng tới nơi” mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đó là lí do khẳng định rằng Việt Nam phải đi theo cách mạng tháng Mười Nga.
- Khi tìm đến chủ nghĩa Mac- Lênin, tìm ra con đường cách mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc vận dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam để cứu nước, cứu dân. Nhờ vậy cách mạng Việt Nam chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối.
-----------------------------------------------------------------------------
b. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp:
- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, luận cương chỉ ra con đường giải phóng dân tộc, giai cấp cho các thuộc địa trong đó có Việt Nam, từ đó Người hoàn toàn tin theo Lê-nin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba.
- Tháng 12-1920, tại đại hội của Đảng Xã Hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.Từ chủ nghĩa yêu nước, qua phong trào công nhân, tiếp súc với chủ nghĩa Mac- Lênin, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mac-Lênin. Người khẳng định “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.
- Năm 1921,được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội
 
Gửi ý kiến