Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sao lưu dữ liệu file PCGD 7 ấp ngày 07-02-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bá Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:32' 07-02-2015
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
"PHỤ LỤC XÓM BÌNH CHÂU, XÃ BÌNH LONG, HUYỆN CHÂU PHÚ, AN GIANG"

STT Họ và tên chủ hộ Số phiếu
1 Tôn Ngọc Hồ BinhChau001-01
2 Trần Thị Kim Cúc BinhChau001-02
3 Nguyễn Ngọc Nhịnh Binhchau001-03
4 Phan Văn Bền Binhchau001-04
5 Nguyễn Văn Két Binhchau001-05
6 Nguyễn Văn On BinhChau001-06
7 Phạm Hồng The Binhchau001-07
8 Trần Thị Lển Binhchau001-08
9 Cao Văn Quang BinhChau001-09
10 Dương Văn Tư BinhChau002-01
11 Trần Văn Đắt BinhChau002-02
12 Dương Thị Phụng Binhchau002-03
13 Nguyễn Văn Ớt Binhchau002-04
14 Nguyễn Văn Cọp Binhchau002-05
15 Trương Văn Hòa BinhChau002-06
16 Võ Văn Chánh Binhchau002-07
17 Lê Văn Tâm Binhchau002-08
18 Trần Văn Tỷ BinhChau002-09
19 Lê Trọng Tường BinhChau003-01
20 Lương Lưu Lộc BinhChau003-02
21 Hồ Văn Núng Binhchau003-03
22 Huỳnh Văn Dũng Binhchau003-04
23 Nguyễn Văn Hòa Binhchau003-05
24 Nguyễn Văn Phương BinhChau003-06
25 Thái Hòa Minh Binhchau003-07
26 Phạm Văn Vinh Binhchau003-08
27 Trần Công Xa BinhChau003-09
28 Nguyễn Văn Thợ BinhChau004-01
29 Nguyễn Thị Ngại BinhChau004-02
30 Lê Văn Tám Binhchau004-03
31 Nguyễn Văn Dàng Binhchau004-04
32 Đinh Văn Tiếu Binhchau004-05
33 Phan Hữu Ân BinhChau004-06
34 Huỳnh Văn Be Binhchau004-07
35 Tăng Phú Hiền Binhchau004-08
36 Phạm Thống Nhất BinhChau004-09
37 Huỳnh Văn Trọng BinhChau005-01
38 Nguyễn Vĩnh Châu BinhChau005-02
39 Đỗ Văn Gòng Binhchau005-03
40 Huỳnh Thành Lâm Binhchau005-04
41 Nguyễn Văn Tâm Binhchau005-05
42 Hồ Văn Phúc BinhChau005-06
43 Nguyễn Văn Tây Binhchau005-07
44 Trần Văn Ơn Binhchau005-08
45 Trần Thị Em BinhChau005-09
46 Trương Hùng Tượng BinhChau006-01
47 Trần Văn Hướng BinhChau006-02
48 Phan Văn Hùng Binhchau006-03
49 Nguyễn Văn Hùng Binhchau006-04
50 Nguyễn Văn Liệng Binhchau006-05
51 Phạm Thị Ngọc Nhiêu BinhChau006-06
52 Nguyễn Thành Trung Binhchau006-07
53 Nguyễn Thanh Hảo Binhchau006-08
54 Trịnh Thị Lũ BinhChau006-09
55 Dương Thị Mun BinhChau007-01
56 Đặng Minh Hải BinhChau007-02
57 Lý Thị Ba Binhchau007-03
58 Trần Phương Hiển Binhchau007-04
59 Nguyễn Thanh Sang Binhchau007-05
60 Nguyễn Văn Lành BinhChau007-06
61 Trần Văn Chinh Binhchau007-07
62 Nguyễn Thanh Hồng Binhchau007-08
63 Bùi Văn Tấn BinhChau007-09
64 Trần Văn Hồng BinhChau008-01
65 Phan Minh Tấn BinhChau008-02
66 Lê Văn Tư Binhchau008-03
67 Nguyễn Văn Sao Binhchau008-04
68 Nguyễn Thị Bích Sửu Binhchau008-05
69 Trần Thị Tuyết Linh BinhChau008-06
70 Hồ Thị Kim Còn Binhchau008-07
71 Nguyễn Văn Sò Binhchau008-08
72 Trịnh Thị Nhiên BinhChau008-09
73 Phạm Hoàng Thanh BinhChau009-01
74 Trần Thị Thế BinhChau009-02
75 Trần Quang Điểm Binhchau009-03
76 Nguyễn Văn Thanh Binhchau009-04
77 Lê Văn Tèo Binhchau009-05
78 Nguyễn Văn Nhánh BinhChau009-06
79 Phạm Văn Luông Binhchau009-07
80 Nguyễn Văn Tuấn Binhchau009-08
81 Bùi Văn On BinhChau009-09
82 Trần Văn Giỏi BinhChau010-01
83 Trần Văn Sứ BinhChau010-02
84 Nguyễn Thanh Minh Tiến Binhchau010-03
85 Lê Thị Lan Binhchau010-04
86 Nguyễn Phương Đài Binhchau010-05
87 Lâm Quang Hồ BinhChau010-06
88 Trần Thị Xâm Binhchau010-07
89 Đoàn Văn Liệt Binhchau010-08
90 Trần Quốc Tuấn BinhChau010-09
91 Trần Thị Giảng BinhChau011-01
92 Bùi Hữu Minh BinhChau011-02
93 Huỳnh Thị Xoàn Binhchau011-03
94 Phan Văn An Binhchau011-04
95 Nguyễn Nhật Trường Binhchau011-05
96 Hồ Thị Lan BinhChau011-06
97 Ngô Văn Tường Binhchau011-07
98 Trương Văn Phước Binhchau011-08
99 Trần Văn Lâm BinhChau011-09
100 Nguyễn Văn Dưỡng BinhChau012-01
101 Phạn Hiền Dũng BinhChau012-02
102 Nguyễn Thị Hui Binhchau012-03
103 Phan Văn Thành Binhchau012-04
104 Phạm Thị Hà Binhchau012-05
105 Nguyễn Văn Nghỉ BinhChau012-06
106 Nguyễn Văn Hùm Binhchau012-07
107 Phan Thị Nhàn Binhchau012-08
108 Nguyễn Thị Ánh BinhChau012-09
109 Võ Thị Mum BinhChau013-01
110 Huỳnh Văn Muôl BinhChau013-02
111 Nguyễn Văn Thông Binhchau013-03
112 Phan Phú Lâm Binhchau013-04
113 Nguyễn Văn Thảo Binhchau013-05
114 Hồ Văn Vận BinhChau013-06
115 Ngô Văn Bử Binhchau013-07
116 Tăng Văn Liệt Binhchau013-08
117 Bùi Văn Dư BinhChau013-09
118 Nguyễn Văn Hiệp BinhChau014-01
119 Trần Văn Ở BinhChau014-02
120 Võ Văn Tính Binhchau014-03
121 Nguyễn Thị Hằng Binhchau014-04
122 trần quốc thái Binhchau014-05
123 Phan Văn Tuấn BinhChau014-06
124 Nguyễn Thanh Hồng Binhchau014-07
125 Nguyễn Văn Bé Sáu Binhchau014-08
126 Bùi Văn Giàu BinhChau014-09
127 Nguyễn Văn Minh BinhChau015-01
128 Nguyễn Văn Phúc BinhChau015-02
129 Nguyễn Văn Vinh Binhchau015-03
130 Trần Thị
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓