Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HK I VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỰ BIÊN SOẠN
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 23h:56' 06-04-2015
Dung lượng: 27.8 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI HỌC KỲ I

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9
NĂM HỌC: 2013 – 2014

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: (40.5=2.0 pts)

1.
A. pagoda
2.


C. sure


3.D. reputation

4.

B. course
II. Circle the best answers to complete the following sentences: (120.25=3.0 pts):

C. didn’t
B. protecting
D. were
B. How lucky he is

B. unless
A. could/would like
C. to do
B. reading detective

B. such
 C. arrive
 C. did she
 B. did


III. Read the text, then answer the questions below: (5  0,5 = 2,5 pts)

1. They get the news from media.
2. They get the news from television or radio.
3. They have news stories that tell people about the events of the day or week.
4. A newspaper is.
5. They broadcast the news several times each day.

IV. Complete the second sentence with the same meaning as the first one: (5  0,5 = 2,5 pts)

1. My father asked me if I/whether I was interested in that Language Center.
2. “Don’t be late for the exam tommorow”.
3. Unless she hurries, she will miss the last train.
4. Your friends use the Internet every day, don’t they?
5. I wish I were able to/could go with you.


The end


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓