Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De cuong on tap su 9 ky 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bela
Ngày gửi: 15h:28' 14-04-2015
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II
LỊCH SỬ 9


1/ Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 ?
2/ Nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ – ne – vơ năm 1954 về Đông Dương ?
3/ Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) ?
4/ Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ( 1945-1954) ?
5/ Hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa của Phong trào Đồng Khởi (1959-1960) ?
6/ So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ? (Thời gian, quy mô, biện pháp tiến hành, kết quả, nhận xét)
7/ So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ ? (Thời gian, quy mô, biện pháp tiến hành, kết quả, nhận xét) ?
8/ So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ ? (Thời gian, quy mô, biện pháp tiến hành, kết quả, nhận xét) ?
9/ Nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam ?
10/ Bài 30 (Phần III - Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
- mục 1, 2).
11/ . Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 -1975).
12/ Tình hình hai miền Bắc – Nam sau đại thắng xuân 1975 ?
13/ Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976).
14/ Đường lối đổi mới của Đảng (Hoàn cảnh đổi mới, đường lối đổi mới).
 
Gửi ý kiến