Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập lịch sử học kì II lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Nguyên
Ngày gửi: 20h:29' 25-04-2015
Dung lượng: 159.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KÌ II
(((
BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930):
- Hoàn cảnh:((((
+ Sự phát triển của phong trào dân tộc, dân chủ.
+ Ba tổ chức cộng sản ra đời sau lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành quần chúng. Yêu cầu bức thiết có một Đảng Cộng sản thống nhất.
+ Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) từ ngày 6.1.1930.
- Nội dung:
+ Tán thành việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng thống nhất là Đảng Cộng sản VN.
+ Thông qua chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
+ Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.
+ 24.2.1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng.
- Ý nghĩa:
+ Đáp ứng yêu cầu cách mạng VN.
+ Hội nghị có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.
+ Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
II. Luận cương chính trị (10.1930):
- 10.1930, Ban Chấp hành trung ương Đảng lâm thời họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc).
+ Đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
+ Bầu Ban chấp hành trung ương chính thức và cử Trần Phú làm tổng bí thư.
+ Thông qua luận cương do Trần Phú soạn thảo.
- Nội dung: Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là 1 cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng trên con đường xã hội chủ nghĩa.
III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng:
- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp Việt Nam trong thời đại mới.
- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Cách mạng Việt Nam thật sự trở thành 1 bộ phận khẳng khít của cách mạng thế giới.
- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát tiển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.
BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TỪ NHỮNG NĂM 1930 – 1935
I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933):
- Nền kinh tế Việt Nam chịu những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới: nông công nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ
- Xã hội: Đời sống các giai tầng điêu đứng, khốn cùng.
- TD Pháp tăng thuế, khủng bố đàn áp dã man.
( Tinh thần cách mạng nhân dân ta ngày càng lên cao.
II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tỉnh:
- Diễn biến:
+ Tháng 2 → 5. 1930, phong trào công nhân nổ ra quyết liệt khắp cả nước
+ 1.5.1930, lần đầu tiên trên công nông Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.
+ 9.1930, phong trào cách mạng lên cao ở Nghệ - Tỉnh tuần hành thi uy, biểu tình có vũ trang, tấn công vào các chính quyền địch ở địa phương.
→ Các Xô viết ra đời: Chính quyền cách mạng kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do, dân chủ.
+ Thực dân Pháp đàn áp dã man → phong trào tạm thời lắng xuống.
- Ý nghĩa:
+ Chứng tỏ sức mạnh của quần chúng nhân dân khi có Đảng lãnh đạo.
+ Để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng ta.
+ Là cuộc tập dượt lần thứ nhất chuẩn bị cho cách mạng tháng 8.
BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939
I. Tình hình thế giới và trong nước:
- Thế giới:
+ Chủ trương phát xít, thế giới được xác lập và lên nắm quyền ở các nước Đức, Italia, Nhật Bản.
→ Mối nguy cơ dẫn đến 1 cuộc chiến tranh thế giới mới.
+ 7.1935, Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trậ Nhân dân ở các nước nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra
 
Gửi ý kiến