Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra học Âm nhạc 7 kì II năm học 2014 -2015 (Ma04)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:20' 02-05-2015
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN :ÂM NHẠC.KHỐI :7. THỜI GIAN : 45 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Câu 1. Bài TĐN số 9 - Trường làng tôi, viết ở nhịp mấy?( 0.5 điểm)
a.Nhịp 2/4 c.Nhịp 4/4
b. Nhịp ¾ d. Nhịp 6/8
Câu 2.Trong các quãng sau(tính theo quãng đi lên) quãng nào là quãng 4?(0.5 điểm)
a.Đồ - Pha c.Mi - Son
b. La - Si d. Rê - La
Câu 3. Nhạc sĩ Huy Du là tác giả của bài hát nào?( 0.5 điểm)
a. Nhạc rừng c. Trường làng tôi
b. Hành quân xa d. Đường chúng ta đi
Câu 4. Hãy ghép thể loại bài hát ở cột A với tên bài hát ở cột B sao cho đúng thể loại bài hát?( 1.5 điểm)
A
B

1. Bài hát lao động
a. Tàu em đi trại hè

2. Bài hát sinh hoạt vui chơi
b. Đội ca

3. Bài hát nghi lễ nghi thức
c. Đi cắt lúa

II. THỰC HÀNH: (7 điểm)
Câu 5: Tự chọn và trình bày một bài hát đã học ở học kì II ( 3 điểm )
*Yêu cầu:
a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
b- Thể hiện sắc thái của bài hát, thuộc lời
Câu 6: gắp thăm và đọc một bài TĐN đã học ở học kì II (4 điểm)
* Yêu cầu:
a- Đọc đúng cao độ, trường độ
b- thuộc lời caNgày…………tháng ………..năm…………….. Ngày……………..tháng…………….năm……........
Giáo viên ra đề Giáo viên thẩm định

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI : 7. THỜI GIAN : 45 PHÚT


Câu số
Nội dung trả lời
điểm

* Trắc nghiệm khách quan

3 điểm

Câu số :1
Câu số :2
Câu số :3
Câu số : 4
b. Nhịp ¾
a. Đồ - Pha
d. Đường chúng ta đi
1-c ; 2-a ; 3- b.
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
1.5 điểm

* Thực hành

7 điểm

Câu số : 5

Câu số : 6
a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
b- Thể hiện sắc thái, thuộc lời ca
a- Đọc đúng cao độ, trường độ
b- thuộc lời ca
2 điểm
1 điểm
3 điểm
1 điểm

TC : 6 câu

10 điểmNgày …………. Tháng ………….. năm ………….. Ngày …………..tháng …………năm ……………
Gv ra đáp án Gv thẩm định


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI :7 THỜI GIAN : 45 PHÚT


Lĩnh vực kiến thức cần kiểm tra
Các cấp độ nhận thức
Điểm 1 câu tương ứng cấp độ nhận thức


Nhận biết

Cấp độ 1
Thông hiểu
Cấp độ 2
Vận dụng thấp
Cấp độ 3
Vận dụng cao
Cấp độ 4


Học hát

Câu 5a

Câu 5b
3 điểm/ 1 câu

Tập đọc nhạc(TĐN)
Câu 1
Câu 6b
Câu 6a

4,5 điểm /2 câu

Âm nhạc thường thức
Câu 3,42 điểm/2 câu

Nhạc lí
Câu 20.5 điểm/1 câu

Tỉ lệ điểm giữa các cấp độ nhận thức
30 %
30 %
30 %
10 %
10 điểm/6 câu
Ngày …………..tháng ……….. năm…………… Ngày …………..tháng ……….. năm……………
Gv ra ma trận Gv thẩm định
 
Gửi ý kiến