Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Thi HSG Vật Lí 9 Ninh Bình 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Huy Hiệu
Ngày gửi: 21h:25' 12-05-2015
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
HDC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS
Năm học 2012 – 2013
MÔN: VẬT LÝ
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

 Chú ý: Ghi chú : - Nếu sai đơn vị trừ 0,25 đ và chỉ trừ 1 lần.
- Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa./.

Câu
Đáp án
Điểm

14,0 đ
 Gọi chiều cao của cột xăng đổ vào một nhánh là h1, độ chênh
lệch mực nước biển giữa hai nhánh là h2. Độ chênh lệch mặt
thoáng chất lỏng giữa hai nhánh là h.
Xét hai điểm A, B trong hai nhánh nằm trong cùng
một mặt phẳng ngang trùng với mặt phân cách giữa
xăng và nước biển có áp suất là PA và PB như hình vẽ…….
Ta có : PA = PB……………………………………………………………………
PA = d1.h1 ; PB = d2h2………………………………………………
=>d1.h1 = d2 h2…………………………………………………………………

Theo hình vẽ ta có : h2 = h1-h…………………………….........................
d1.h1 = d2 (h1- h) = d2h1 – d2h => (d2 – d1) h1 = d2h………..........

=>h1 =  .......................
Hình vẽ:
0,5 đ0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

p2


4,0 đ
Công suất định mức của bếp là :  (1) với U0 là hiệu điện thế định mức.
0,5 đ


Công suất toàn phần của bếp : ( 2)
0,5 đ


Từ (1) và (2) suy ra P = 
0,5 đ


Công suất có ích của bếp là: P1 = H.P = 450 W.
0,5 đ


Công suất toả nhiệt ra không khí là:

0,5 đ


( P1- P2) t =(c1m1 + m2c2)(100 – 20)
1,0 đ


Suy ra : t = 400(s)
0,5 đ

3
5,0 đ
a (3 điểm)Khi K đóng
- Mạch điện được mắc như sau:
[{( R3//R4) nt R2}//(Rx ntRA)] R1Ta có R34 = 6; R234 = 10()

hình vẽ:
0,5 đ
0,5 đGọi Rx = x (x > 0)
- Ta có: RAB = 
- Điện trở toàn mạch: Rm =  = 
-Tính UAB = I.RAB= Thay vào ta tính được: UAB= (1)
0,25đ


0,25đ


- Tính Ix==(A)
- Tính Px = Ix2.Rx =  (2)
- Để Px lớn nhất, theo (2) thì biểu thức: 2+ phải nhỏ nhất.
Vậy khi đó x = 6()
- Tính UAB = IA(x +1) = 21 (V)
- Từ (1) tính U= 72V
0,25đ0,25đ0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


b.( 2 điểm)* Khi K mở
- Mạch điện được mắc như sau:
{(Rx ntRAnt R4)//R2} nt R3 nt R1
Giữ nguyên Rx khi đó tính được điện trở
của cả mạch:
Rm = 25,3()
- Cường độ dòng điện trong mạch chính:
Ic= = 2,84(A)
- Ta có: 
- Giải hệ phương trình này ta được Ia ≈ 0,49(A)
Hình vẽ: 0,5 đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

4


5,0 đ
a.(1 điểm)
- Vẽ hình đúng1,0 đb) 3 điểm
-Vẽ được 2 tia đúng qua hai thấu kính, mỗi tia cho: 0,5 điểm
-Vẽ được ảnh cuối cùng A2B2 ảo (đường không liền nét) : 1,0 đ

-Tính đúng khoảng cách O2B2 =  1,0 đ


c) 1 điểmVẽ đúng đường truyền của tia sáng AIKM qua 2 thấu kính : 0,5 đ
- Vẽ đúng phần đường liền nét, đường đứt nét : 0,5 đ
Chú ý: - Vẽ thiếu mỗi mũi tên chỉ chiều truyền tia sáng thì trừ 0,25 đ và trừ tối đa là 0,5 đ
- Nếu sai tỉ lệ trừ 0,5 đ cho cả bài


5


2,0 đ
+ Vì tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm O, suy ra luôn luôn có hai điểm thuộc một nửa đường tròn và điểm còn lại thuộc nửa đường tròn kia.
+ Ta chỉ xét sự dịch chuyển của một đỉnh của tam giác ABC khi chỉ đỉnh đó nằm trên nửa đường tròn.+ Ta có: Sđ cung DE = EG = GH = HK = KN = ND = .
Sđ cung EF = FG = NM = MK = .
Khi A nằm trên cung DE thì B ( cung KN; C ( cung GH.
Khi A nằm trên cung EG thì B ( cung DN; C ( cung HK.
Khi A nằm trên cung GH thì B ( cung DE; C ( cung KN.
Khi A nằm trên cung HK thì B ( cung FG; C ( cung ND.
Khi A nằm trên cung KN thì B ( cung GH; C ( cung DE.
Khi A nằm trên cung ND thì B ( cung HK; C ( cung EG.


Hv + Nx:

0,25đ


Vì tam giác ABC đều nên tất cả các trường hợp đều cho ta những mạch điện tương đương.
Nên ta chỉ xét trường hợp A ( EG; B ( cung DN; C ( cung HK.
+ Sđ cung DP = PN = HQ = QK = EF = FG = .
Khi A ( EF thì B ( cung NP; C ( cung HQ.
Khi A ( FG thì B ( cung DP; C ( cung QK.
Vì tam giác ABC đều nên hai trường hợp này lại cho ta những mạch điện tương đương với nhau nên ta chỉ cần xét trường hợp A ( EF; B ( cung NP; C ( cung HQ.
+ Đặt góc AOD = ( suy ra 

0,25đ


góc AOH = 
0,25đ


Vì VA = VB =VC nên chập A, B,C với nhau ta được mạch điện như sau:
(R1 // R3) nt (R2 // R4).0,25đ


Xét A = 
RM lớn nhất khi A lớn nhất.
Amax = 
Và 


0,25đ


Ta có: 
0,25đ


RM nhỏ nhất khi A nhỏ nhất.
A nhỏ nhất khi lớn nhất.0,25đ


Và 

0,25đ


-----------Hết-----------

 
Gửi ý kiến