Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI THU SO GD ĐT TP HO CHI MINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Giáp Cun Con
Ngày gửi: 15h:15' 18-05-2015
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 1090
Số lượt thích: 1 người (mai xuân minh)ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 – SỞ GD&ĐT TP.HCM
(Ngày thi 13/05/2015)
Đề thi có 50 câu gồm 05 trang
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,40. B. 5,76. C. 3,20. D. 3,84.
Câu 2: Cho phương trình: NaXtt + H2SO4đ NaHSO4 + HX
Phương trình trên có thể được dùng điều chế được các axit nào?
HCl, HF, HBr. B. HC1, HBr, HNO3. C. HC1, HF, HNO3. D. HCl, HI, HNO3.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi cho phản ứng xảy ra hoàn toàn ?
Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch KAlO2.
Cho KOH dư vào dung dịch CrCl3.
Cho khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2.
Câu 4: Một oxit của Fe khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là
A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO2. D. FeO.
Câu 5: Một hỗn hợp X gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp trền cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu được 2,86 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong amoniac thu được m gam bạc. Giá trị của m là
A. 11,88. B. 10,80. C. 8,64. D. 7,56.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol là 1 : 2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m1, m2 lần lượt là
A. 0,64 và 11,48. B. 0,64 và 3,24. C. 0,64 và 14,72. D. 0,32 và 14,72.
Câu 7: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom ?
A. Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen.
Câu 8: Cho các phản ứng sau:
H2S + O2 dư khí X + H2O
NH3 + O2 khí Y + H2O
NH4HCO3 + HClloãng ( khí Z + …
Các khí X, Y, Z lần lượt là
A. SO2, NO, CO2. B. SO2, N2, CO2. C. SO2, N2, NH3. D. SO2, NO, NH3.
Câu 9: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,925. B. 3,940. C. 1,970. D. 2,550.
Câu 10: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh ?
A. Alanin. B. Anilin. C. Metyl amin. D. Glyxin.
Câu 11: Cho m gam Mg vào dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng kết thúc thu được 0,1792 lít khí N2 (đktc) và dung dịch X chứa 6,67m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 3,6. B. 1,2. C. 2,4. D. 4,8.


Câu 12: Cho
 
Gửi ý kiến