MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  toan 9 co ma tran thoa CKTKN 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Tuyến
  Ngày gửi: 13h:35' 14-09-2015
  Dung lượng: 48.8 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐAI 9 CHƯƠNG II (45Phút) (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1.Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  
  
  Ch1:thông hiểu được cách tính giá trị của hàm số tại một giá trị của biến
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  Câu 1:ch1 0,5đ 5%
  
  
  
  
  
  1 0,5đ
  5%
  
  2.Hàm số bậc nhất
  Ch2: nhận biết được hàm số bậc nhất
  
  Ch3: Hiểu được cách tìm được một hệ số để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  Câu2: ch2
  0,5đ
  5%
  
  Câu3: ch3 0,5đ 5%
  
  
  
  
  
  2

  10%
  
  3.Đồ thị của hàm số y=ax+b
  
  
  Ch4: Xác định được các hệ số của HS y=ax+b khi biết đồ thị đi qua một điểm
  Ch5: Vẽ được đồ thị của hàm số y=ax+b.
  
  Ch6:
  Tính được chu vi, diện tích tam giác tạo bởi đồ thị với các trục toạ độ,
  
  Ch7: Xác định được toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng trên cùng một hệ trục toạ độ
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  Câu4: ch4 0,5đ 5%
  Câu5ach5 2đ 20%
  
  Câu5c:ch6 0,5đ 5%
  
  Câu5b:ch7 1,5đ 15%
  4
  4,5đ
  45%
  
  4.Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
  
  
  
  
  
  Ch8: Biết vận dụng, tìm điều kiện để 2 đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  
  
  
  Câu6a,b,c:ch8 3đ
  30%
  
  
  3

  30%
  
  5.Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b
  
  
  
  
  
  Ch9: Tính được góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b (a>0)
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  
  
  
  Câu5d:ch9 1đ 10%
  
  
  1

  10%
  
  T Số câu
  T Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0,5đ
  5%
  4
  3,5đ
  35%
  5
  4,5đ
  45%
  1
  1,5đ
  15%
  11
  10
  100%
  
  
  Họ và tên: KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9 Lớp 9 Thời gian: 45ph Trắc nghiệm: (2đ)
  Cho hàm số 𝒚=𝒇
  𝒙=𝟐
  𝒙
  𝟐−𝟓𝒙+𝟑. Thế thì 𝒇(𝟑) bằng: a) 6 b) – 6 c) 5 d) – 5
  Trong các hàm số sau, hàm số nào là bậc nhất: 𝒚
  𝟐𝒙
  𝟐 ; 𝒚
  𝟑
  𝒙 ; 𝒚
  𝒙
  𝟑+𝟐 ; 𝒚
  𝟐
  𝟑 𝒙 a) 𝑦
  2𝑥
  2 b) 𝑦
  3
  𝑥
  c) 𝑦
  𝑥
  3+2 d) 𝑦
  2
  3 𝑥
  Cho hàm số bậc nhất y = (m – 3) x + 5 để hàm số đồng biến trên R thì : a) 𝑚≥3 b) 𝑚>3 c) 𝑚≥−3 d) 𝑚>−3
  Xác định hệ số b của hàm số y = - 3x + b biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 4) a) b = 5 b) b = 6 c) b = 7 d) b = - 7
  Tự luận: (8đ)
  a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục toạ độ y = x – 3 (1); y = - 2x + 1 (2) (2đ) b) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng (1) và (2) với trục tung. C là giao điểm của hai đường thẳng (1) và (2). Tìm toạ độ các điểm A, B, C (1,5đ) c)
   
  Gửi ý kiến