Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ngan hang de thi word và excel

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thúy Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:27' 06-05-2009
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
Ngân hàng trẵc nghiệm
Câu 51: Trong máy tính Microsoft Word và Microsoft Excel được gọi là:
a. Phần mềm quản lý b. Phần mềm ứng dụng
c. Phần mềm hệ thống d. Phần mềm hệ thống và ứng dụng
Câu 52: Để bật/tắt thanh công cụ trong cửa sổ Folder chọn:
a. View/Toolbar, sau đó chọn thanh công cụ
b. View/Statusbar, sau đó chọn thanh công cụ
c. Click phải chuột trên vùng trống chọn View/Toolbar, sau đó chọn thanh công cụ
d. Click phải chuột trên vùng trống chọn View/Statusbar, sau đó chọn thanh công cụ
Câu 53: Trong Windows, thanh TaskBar dùng để:
a. Truy cập nhanh chóng đến tất cả các trình ứng dụng đang sử dụng.
b. Tạo các Folders.
c. Tạo các Shortcut.
d. Tạo các cửa sổ.
Câu 54: Trình ứng dụng Windows Explorer là:
a. Quản lý và khai thác tài nguyên trên mạng Internet
b. Quản lý và khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Folder, File
c. Là ứng dụng đồ họa trong Windows
d. Là trình ứng dụng xử lý văn bản của Windows
Câu 55: Muốn di chuyển một cửa sổ trong Windows:
a. Click mouse ngay cửa sổ rồi dùng các phím mũi tên.
b. Double-Click mouse ngay nút Close
c. Click và Drag mouse ngay thanh tiêu đề (Title bar).
d. Click mouse ngay thanh tiêu đề.
Câu 56: Recycle Bin trong Windows là:
a. Một chương trình tiện ích để quản lý File và Folder.
b. Một chương trình dùng để sắp xếp, chỉnh sửa đĩa.
c. Nơi lưu trữ tạm thời 1 hay nhiều file bị xoá, có thể phục hồi lại nếu cần
d. Một chương trình soạn thảo đơn giản, không cần thiết phải định dạng.
Câu 57: Khi một đối tượng trong Windows (File, Folder, shortcut) đang được chọn, gõ phím F2 cho phép ta:
a. Xoá đối tượng b. Tạo mới đối tượng
c. Đổi tên đối tượng d. Không có tác dụng gì cả
Câu 58: Trong khi soạn thảo văn bản bằng Word, để đánh dấu chọn một từ trong văn bản ta có thể:
a. Double click chuột đầu từ cần chọn b. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A
c. Bấm nút phải chuột d. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Z
Câu 59: Trong khi soạn thảo văn bản trong Word, nếu muốn xuống dòng mà không muốn kết thúc một đoạn (Paragraph) ta:
a. Bấm phím Enter b. Bấm tổ hợp phím Shift + Enter
c. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Enter d. Word tự động không cần bấm phím
Câu 60: Trong Word để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:
a. Chọn lệnh Tools – Copy b. Chọn lệnh File - Copy
c. Chọn lệnh Edit – Copy d. Chọn menu View - Copy
Câu 61: Trong Word chèn cột trong Table như thế nào?
a. Đánh dấu chọn hàng, chọn Table ( Insert Rows.
b. Đánh dấu chọn cột, chọn Table ( Insert Rows
c. Đánh dấu chọn cột, chọn Table(Insert Columns
d. Đánh dấu chọn hàng, chọn Table(Insert Columns
Câu 62: Trong Word khi muốn gạch dưới đoạn văn bản bằng đường nét đôi sau khi chọn Format/Font... chọn Combo box Underline ta chọn:
a. Word Only b. Dash c. Dot Dash d. Double
Câu 63: Trong Word trong hộp thoại Delete Cells, chọn mục nào để xoá cả hàng:
a. Shift cells left b. Shift cells up
c. Delete entire row d. Delete entire column
Câu 64: Để trình bày các đối tượng trong một cửa sổ folder dưới dạng chi tiết sau khi chọn lệnh View ta chọn mục nào trong các mục sau:
a. Large Icons b. Small Icons c. List d. Details
Câu 65: Khi thanh công cụ trên màn hình soạn thảo Word bị mất, làm thế nào để hiển thị lại chúng?
a. Cài đặt lại toàn bộ chương trình MS-WORD.
b. Vào menu View, chọn Toolbars, sau đó chọn thanh công cụ cần hiển thị.
c. Click file, chọn Exit
d. Thoát khỏi chương trình Word khởi động lại.
Câu 66: Khi xóa thư mục, tập tin trong Windows (không đè phím Shift) thì:
a. Mọi tư liệu bị xóa đều được đưa vào
Avatar
cảm ơn cô nhiều! Tôi học toán nên rất muốn tham khảo những vấn đề cơ bản của Tin học!
 
Gửi ý kiến