Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thời khóa biểu sáng tuần 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Huy
Ngày gửi: 22h:59' 20-09-2015
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT THANH NƯA

"THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2015 - 2016
TUẦN 06 (Thực hiện từ 21/9 đến 26/9/2015)"

THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11B1 11B2 11B3 12C1 12C2 12C3 12C4
"Thứ 2
21/9" 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 DIA-Thuan TIN-Nga TOAN-Phuong HOA-Anh(hoa) TOAN-Quy TOAN-Hai LY-Hong(li) VAN-Thai TOAN-Long VAN-Van SINH-Thao SU-Tuan
3 TOAN-Chinh SINH-Thao TOAN-Phuong SINH-Yen TOAN-Quy SU-Tuan HOA-Phuong(ho NN-Anh TOAN-Long VAN-Van TOAN-Hai LY-Chien
4 HOA-Anh(hoa) DIA-Thuan TIN-Nga VAN-Thai LY-Hong(li) SINH-Thao TOAN-Chinh SU-Tuan VAN-Huyen NN-Anh TOAN-Hai VAN-Van
5 LY-Thuy GDCD-Hong LY-Chien DIA-Thuan VAN-Thai LY-Hong(li) TOAN-Chinh TOAN-Phuong TIN-Huong(tin TOAN-Quy SU-Tuan VAN-Van
"Thứ 3
22/9" 1 LY-Thuy DIA-Thuan HOA-Tung TIN-Nga VAN-Thai TOAN-Hai VAN-Van TIN-Huong(tin VAN-Huyen TOAN-Quy LY-Chien NN-Anh
2 VAN-Huyen LY-Thuy DIA-Thuan LY-Chien VAN-Thai GDCD-Hong VAN-Van TOAN-Phuong TOAN-Long HOA-Phuong(ho SINH-Thao HOA-Anh(hoa)
3 VAN-Huyen VAN-Thai GDCD-Hong DIA-Thuan SINH-Yen VAN-Oanh SU-Tuan SINH-Thao LY-Thuy NN-Anh HOA-Anh(hoa) TOAN-Long
4 TIN-Nga LY-Thuy TOAN-Phuong GDCD-Hong DIA-Thuan NN-Anh TIN-Huong(tin VAN-Thai VAN-Huyen SINH-Yen HOA-Anh(hoa) SINH-Thao
5
"Thứ 4
23/9" 1 NN-Dao TIN-Nga VAN-Trieu TOAN-Chinh NN-Huong NN-Anh HOA-Phuong(ho VAN-Thai GDCD-Hong TOAN-Quy TIN-Huong(tin LY-Chien
2 SU-Hang NN-Huong VAN-Trieu LY-Chien TOAN-Quy TOAN-Hai SU-Tuan VAN-Thai NN-Dao NN-Anh SINH-Thao TOAN-Long
3 DIA-Thuan VAN-Thai LY-Chien NN-Huong TIN-Nga SINH-Thao LY-Hong(li) NN-Anh SU-Hang TIN-Huong(tin TOAN-Hai SU-Tuan
4 SINH-Thao NN-Huong SU-Hang VAN-Thai LY-Hong(li) SU-Tuan TOAN-Chinh TOAN-Phuong HOA-Phuong(ho GDCD-Hong NN-Dao NN-Anh
5 TIN-Nga TOAN-Chinh NN-Dao SU-Hang VAN-Thai LY-Hong(li) NN-Huong TOAN-Phuong TOAN-Long HOA-Phuong(ho LY-Chien TIN-Huong(tin
"Thứ 5
24/9" 1 HOA-Anh(hoa) NN-Huong TIN-Nga TOAN-Chinh TOAN-Quy VAN-Oanh SINH-Yen VAN-Thai HOA-Phuong(ho LY-Thuy SU-Tuan TOAN-Long
2 LY-Thuy VAN-Thai VAN-Trieu NN-Huong SU-Hang LY-Hong(li) VAN-Van SU-Tuan SINH-Yen TOAN-Quy NN-Dao HOA-Anh(hoa)
3 NN-Dao VAN-Thai DIA-Thuan HOA-Anh(hoa) NN-Huong TIN-Huong(tin TOAN-Chinh LY-Hong(li) LY-Thuy SINH-Yen TOAN-Hai SINH-Thao
4 TOAN-Chinh SU-Hang NN-Dao VAN-Thai DIA-Thuan TOAN-Hai NN-Huong LY-Hong(li) TOAN-Long VAN-Van SINH-Thao GDCD-Hong
5 SINH-Thao TOAN-Chinh HOA-Tung VAN-Thai GDCD-Hong TOAN-Hai LY-Hong(li) TOAN-Phuong NN-Dao SU-Hang SU-Tuan VAN-Van
"Thứ 6
25/9" 1 VAN-Huyen HOA-Linh DIA-Thuan NN-Huong TIN-Nga VAN-Oanh SINH-Yen NN-Anh NN-Dao SU-Hang HOA-Anh(hoa) LY-Chien
2 TOAN-Chinh NN-Huong NN-Dao HOA-Anh(hoa) HOA-Linh VAN-Oanh HOA-Phuong(ho SINH-Thao SU-Hang LY-Thuy VAN-Huyen NN-Anh
3 DIA-Thuan SINH-Thao TOAN-Phuong TIN-Nga NN-Huong LY-Hong(li) VAN-Van HOA-Linh SINH-Yen NN-Anh VAN-Huyen HOA-Anh(hoa)
4 NN-Dao LY-Thuy SINH-Thao DIA-Thuan NN-Huong NN-Anh TOAN-Chinh LY-Hong(li) VAN-Huyen SINH-Yen LY-Chien VAN-Van
5 TOAN-Chinh DIA-Thuan LY-Chien SINH-Yen LY-Hong(li) HOA-Linh NN-Huong TOAN-Phuong HOA-Phuong(ho VAN-Van NN-Dao SU-Tuan
"Thứ 7
26/9" 1 GDCD-Hong TOAN-Chinh VAN-Trieu NN-Huong SINH-Yen TOAN-Hai VAN-Van NN-Anh LY-Thuy SU-Hang NN-Dao TOAN-Long
2 NN-Dao TOAN-Chinh SINH-Thao LY-Chien NN-Huong DIA-Kim GDCD-Hong LY-Hong(li) SU-Hang LY-Thuy VAN-Huyen TOAN-Long
3 HOA-Anh(hoa) NN-Huong NN-Dao TOAN-Chinh SU-Hang VAN-Oanh DIA-Kim GDCD-Hong SINH-Yen HOA-Phuong(ho VAN-Huyen NN-Anh
4 VAN-Huyen SU-Hang HOA-Tung TOAN-Chinh DIA-Thuan NN-Anh NN-Huong DIA-Kim NN-Dao TOAN-Quy GDCD-Hong SINH-Thao
5 SH-Thuy SH-Linh SH-Chien SH-Anh(hoa) SH-Hong(li) SH-Hai SH-Tuan SH-Phuong SH-Yen SH-Phuong(ho SH-Huong(tin SH-Son
BAN GIÁM HIỆU

 
Gửi ý kiến