Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIEM TRA HKI (2015-2016)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ngopv515@anminh.edu.vn
Người gửi: Phạm Văn Ngộ (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:50' 03-12-2015
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học: 2015-2016)
MÔN: Mĩ Thuật - Lớp 8
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)


I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
Nhằm mục đích đánh giá mức độ vận dụng phương pháp vẽ trang trí.
2. Về kỹ năng:
Nội dung tư tưởng chủ đề.
Bố cục sắp xếp mảng hình ảnh.
Màu sắc, đường nét.
3. Về thái độ:
Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình...
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
Em hãy vẽ một bài trang trí có nội dung nói về:TRANG TRÍ QUẠT GIẤY.

III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Bài vẽ đẹp thể hiện ở:
Nội dung kiến thức, tư tưởng chủ đề.
Bố cục hình mảng, hình ảnh.
Màu sắc.
Phong cách.

Nội dung kiên thức (mục tiêu)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng cộng

Nội dung tư tưởng chủ đề
Xác định được nội dung phù hợp với đề tài.
(Điểm Đ)

Vẽ đúng nội dung đề tài.(Điểm Đ)
Nội dung tư tưởng mang tính chất ứng dụng cao trong cuộc sống, có chọn lọc (Điểm Đ)
(Điểm Đ) (20%)

Hình ảnh
Hình ảnh thể hiện nội dung
(Điểm Đ)

Hình ảnh sinh động phù hợp với nội dung (Điểm Đ)
Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với đời sống
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(20%)

Bố cục

Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Điểm Đ)
Sắp xếp bố cục có hình ảnh mảng chính, mảng phụ.
(Điểm Đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(20%)

Màu sắc

Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Điểm Đ)
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt (Điểm Đ)
Màu sắc tình cảm, đậm nhạt, phong phú, nổi bật trọng tâm (Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(20%)

Đường nét

Nét vẽ thể hiện nội dung
(Điểm Đ)
Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Điểm Đ)
Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình ảnh tạo được phong cách riêng
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(20%)

Tổng
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(Điểm Đ)
(100%)


30%
70%

IV. VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN AN MINH ĐỀ KIỂM TRA KỲ I
Trường THCS Đông Hưng 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Mĩ thuật 8
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên : …………………………...
Lớp : 8/
Số báo danh ………..….
Giám thị : …………….…………………
Số tờ : ………………………………....
Số phách :

(
ĐiểmChữ ký giám khảo 1
 Chữ kýgiám khảo 2
Số phách
Đề bài:
Em hãy vẽ một bài trang trí có nội dung nói về: TRANG TRÍ QUẠT GIẤY.
Yêu cầu:
+Màu vẽ: màu nước, màu bút dạ, màu sáp.
+Giấy vẽ: khổ giấy A4.
Bài làm:

(Học sinh vẽ mặt phía sau)

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
A. Hướng dẫn chấm:
(Khi chấm cần căn cứ vào mức độ hoàn thành của bài vẽ và thái độ ý thức trong học tập của học sinh mà cho điểm hợp lí)
- Điểm toàn bài tính theo thang điểm Đạt (Đ) khi học sinh làm bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.
- Lưu ý: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì cho Đạt (Đ).
B. Đáp án

Nội dung đánh giá
Yêu cầu cần đạt
Điểm

Nội dung đề tài
- Nội dung bài vẽ: TRANG TRÍ QUẠT GIẤY.
- Biết lựa chọn bố cục, hình
 
Gửi ý kiến