Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

abcd

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: dcba
Người gửi: Nguyễn Hải Quang
Ngày gửi: 10h:57' 03-01-2016
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 27/4
LỚP 11 THPT, NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút
Ngày thi: 05/ 03/ 2015
(Đề thi có 02 trang)

Cho : H= 1; C= 12; N = 14; O= 16; P= 31;S= 32; Cl= 35,5; Cu= 64; Zn= 65; Se= 79; Ag = 108
Fe=56; Al=27; Na=23; Ca=40; Ba=137; Mg=24; K=39.
Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Bài I (4 điểm):
Câu 1. Cho 1 lít dung dịch axit yếu HA có độ điện li , hằng số cân bằng Ka và nồng độ C0 mol/l.
Chứng minh rằng mối quan hệ giữa  Ka và C0 là
Cần pha loãng dung dịch ban đầu bao nhiêu lần để độ điện li của axit tăng gấp đôi?
Câu 2. Trộn 20,00 ml dung dịch H3PO4 0,50 M với 37,50 ml dung dịch Na3PO4 0,40 M, rồi pha loãng bằng nước cất thành 100,00 ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.
  
Câu 3. Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra khi:
Trộn dung dịch FeCl3 với dung dịch Na2CO3.
Trộn dung dịch Al2(SO4)3 với dung dịch K2S.
Bài II (4 điểm):
Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn m gam muối nitrat của kim loại R thu được  gam oxit kim loại và hỗn hợp khí. Xác định công thức hoá học của muối đã nhiệt phân.
Câu 2. Chia 97,5 gam kim loại Zn thành hai phần bằng nhau. Hoà tan phần I vào 1,5 lí dung dịch chứa HCl 0,9M và NaNO3 0,2M thu được V1 lít (đktc) hỗn hợp khí (X) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí không màu hoá nâu ngoài không khí (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho phần II tan hết vào dung dịch chứa NaNO3 và KOH, đun nóng thu được V2 lít (đktc) hỗn hợp khí (Y) gồm hai khí không màu. Toàn bộ lượng khí (Y) có thể khử được tối đa 36 gam CuO. Tính V1 và V2.
Bài III (4,0 điểm)
Câu 1. Một hiđrocacbon A khi tác dụng với lượng dư nước brom, tạo nên dẫn xuất tetrabrom. chứa 75,83% khối lượng brom. Khi đun sôi A với dung dịch kali pemanganat, có mặt axit sunfuric chỉ tạo ra axit cacboxylic một nấc. A có thể tham gia phản ứng hiđrat hoá trong điểu kiện thích hợp. Xác định công thức cấu tạo của A và viết các phương trình hoá học minh hoạ các phản ứng nêu trên.
Câu 2.
3-metylbut-1-en tác dụng với axit clohiđric tạo ra các sản phẩm, trong đó có A là 2-clo-3-metylbutan và B là 2-clo-2-metylbutan.
Bằng cơ chế phản ứng, hãy giải thích sự tạo thành hai sản phẩm A và B.
2-metylbut-2-en phản ứng với axit clohiđric. Trình bày cơ chế phản ứng, cho biết sản phẩm chính và giải thích?
Bài IV (4,0 điểm):
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (mạch hở). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol Ca(OH)2 thì thu được 12 gam kết tủa trắng, đồng thời khối lượng phần dung dịch giảm 1,38 gam.
Xác định công thức đơn giản nhất của X.
Xác định công thức phân tử của X, biết hiđro hoá hoàn toàn 2,46 gam X cần dùng 1,344 lít khí H2 (đktc) có xúc tác Ni.
Xác định công thức cấu tạo của X, biết:
X  CO2 + CH3COOH + HOOC- CO-CH3.
Câu 2. Cho propan tác dụng với Cl2 (tỷ lệ mol 1:1), trong điều kiện có ánh sáng ở 250C), thu được hai dẫn xuất monoclo là X và Y có tỷ lệ tương ứng bằng 53% và 47% về số mol.
Viết phương trình phản ứng xảy ra và xác định X, Y.
Trình bày cơ chế phản ứng tạo thành X .
c. Từ kết quả trên, tính tỉ lệ khả năng phản ứng thế nguyên tử hiđro ở cacbon bậc hai so với hiđro ở cacbon bậc nhất của propan trong phản ứng thế với clo nói trên.
Bài V (4 điểm):
Hỗn hợp A
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓