Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VONG 12 CO DAP AN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hoà
Ngày gửi: 20h:12' 20-01-2016
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Tuân, Vũ Thị Hoà)
Violynpic vòng 12 – Năm 2015-2016
Câu 1: 15% của một số là 229,5. Số đó là 
229,5 x 100 : 15 = 34,425
Câu 2: Tìm số trung bình cộng của 10 số chẵn liên tiếp, biết số chẵn lớn nhất là 100. Trả lời: Số đó là 
(100 + 98 + …+ 84) : 10 = 91
Câu 3: Trung bình cộng của hai số chẵn liên tiếp là 49. Tìm số lớn? Trả lời: Số chẵn lớn là 
49 x 2 : 2 +1= 50
Câu 4: Biết 10,4l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg? Trả lời: Số lít dầu là lít
7,904 : 10,4 = 0,76
10,64:0,76 = 14
Câu 5: Một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy là 36m, chiều cao bằng 75% cạnh đáy. Diện tích miếng đất đó là 
75% = 3/4
Chiều cao là: 36 : 4 x 3 = 27
Diện tích là: 36 x 27 = 927
Câu 6: Hiện nay em 9 tuổi, chị 19 tuổi. Hỏi mấy năm trước đây tuổi chị gấp 3 lần tuổi em? Trả lời: năm trước đây, tuổi chị gấp 3 lần tuổi em.
Hiệu số tuổi của 2 anh em là:
19 - 9 = 10
10 : (3 - 1) x 1 = 5 tuổi
trước đây tuổi chị gấp 3 lần tuổi em 9 - 5 = 4 tuổi
Câu 7: Một cửa hàng ngày thứ nhất nhập được 78 bao gạo, ngày thứ hai nhập được 91 bao gạo. Biết ngày thứ hai nhập hơn ngày thứ nhất là 591,5 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng nhập được bao nhiêu ki – lô – gam gạo? (Biết khối lượng mỗi bao gạo là như nhau) Trả lời: Cả hai ngày cửa hàng nhập được kg gạo. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Số bao gạo lần 2 hơn lần 1 là: 91 - 78 = 13 bao
1 bao gạo cân nặng là: 591,5 : 13 = 45,5kg
Tổng sô kg gạo nhập về là (78 + 91) x 45,5 = 7689,5 kg
Câu 8: Hai số thập phân có thương và hiệu đều bằng 2,25. Vậy số bé là 
Đổi 2,25 = 9/4
Số bé là 2,25: (9 - 4) x 4 = 1,8
Câu 9: Hiệu hai số là 16,8. Nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số lớn sẽ gấp ba lần số bé.Số lớn là:  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Nếu thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì hiệu không đổi
Số lớn là: 16,8 : (3- 1) x 3 - 1,4 = 23,8
Câu 10: Tổng của hai số thập phân là 80,01. Nếu dịch dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái 1 hàng rồi cộng với số thứ hai thì được tổng mới là 19,233. Tìm hiệu của hai số đó?   Trả lời: Hiệu của hai số đó là  Trả lời: Hiệu của hai số đó là (80,01 – 19,223) : 9 = 6,753 ;
6,753 x 10 = 67,53 Số lớn hơn số bé: 67,53 - (80,01- 67,53) = 55,05

1. Một cửa hàng bán gạo trong hai ngày bán được 458 tạ gạo. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được bao nhiêu tạ gạo ? Biết ngày thứ nhất bán nhiều hơn ngày thứ hai là 24 tạ gạo.
Ngày thứ nhất bán được: (458 + 24) : 2 = 241 (tạ gạo)
2. Có 17,8 kg gạo đựng trong hai bao. Nếu lấy 2,4kg gạo từ bao thứ nhất chuyển sang bao thứ hai thì hai bao có khối lượng gạo bằng nhau. Hỏi lúc đầu bao thứ nhất đựng bao nhiêu kg gạo ?
Lúc đầu bao thứ nhất đựng là: (17,8 + 2,4 x 2) : 2 = 11,3 (kg)
3.Kết quả của tổng A = ½ + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 là: 1/1 - 1/7 = 6/7
4.Cho ba số A,B và C có tổng là 5850, trong đó số A bé hơn số B là 15 đơn vị và số B bé hơn số C là 30 đơn vị. Tìm số C
Số B và C hơn
 
Gửi ý kiến