Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TẢ. hk2. test

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hien Nhu Dat
Ngày gửi: 16h:21' 01-02-2016
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 1828
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ………………………….
Lớp: …………………………………Marks:_______/10
ĐỀ KIỂM TRA CUỖI NĂM
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
PART 1: LISTENING
Thời gian làm bài: 20 phút


Question 1: Listen and number. There is one example:
/


/


/
Question 2: Listen and colour. There is one example:Question 3: Listen and match. There is one example:
/ 

/

 / 

/

/ 

/

/ 

/

/ 

/

Question 4: Listen and tick. There is one example:

/

//
/


/

//
/


/

/
Question 5: Listen and complete. There is one example:
What is your grandmother’s name? M A Y .
It’s a ___ ___ ___ ___
What colour is it? It’s ___ ___ ___ ___ .
How old are you? I’m _____ .
How many cats? _____ cats.


THE END -

Họ và tên: ………………………….
Lớp: …………………………………Marks:_______/10
ĐỀ KIỂM TRA CUỖI NĂM
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
PART 2: READING & WRITING
Thời gian làm bài: 15 phútQuestion 1: Look and read. Put a tick (() or a cross (() in the box. There are 2 examples:
Examples:

/
This is a pencil./
This is a cat/ This is a kitchen. 
/ This is a school bag. 

/ This is a yo – yo. 
/ This is a goldfish. 

:
Question 2: Look and read. Write Yes or No on the line. There are 2 examples:
/
Examples:

There is a ship.
There is a ball.


……No…….
……Yes……

It’s sunny.
……………………..

There are 2 dogs.
……………………..

The girl has got an apple.
……………………..

Two boys are playing football.
……………………..


Question 3: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is an example:
Example:
/

b o o k

b k o o__ __ __ __

n e n i

/

__ __ __ __ __

r i a y n

/

__ __ __ __ __ __

m o r t h e

/

__ __ __

t c a


Question 4: Fill in each gap with a suitable word from the box. There is one example.
Hello. I’m Nga. I’m ………ten…..years old. This is my family. This is my mum. She is (1)……………………..in the kitchen. My (2)…………………….. is reading in the living room. My sister and I are (3)…………………….. in the (4)……………………..
I love my family!
Example:

ten
/
skipping

/
dad
/
cooking
/
garden 
Gửi ý kiến