Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKI MÔN SỬ XUÂN VIÊN 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 18-02-2016
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&Yên Lập
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút.
I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)
Chọn ý trả lời đúng trong những câu sâu đây:
Câu 1: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau năm 1945 bùng nổ đầu tiên ở:
a. Đông Nam Á; b. Nam Á;
c. Châu Phi; d. Mĩ-La-tinh.
Câu 2: Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, lợi nhuận mà Mĩ thu được:
a. 112 tỉ USD; b. 113 tỉ USD;
c. 114 tỉ USD; d. 115 tỉ USD.
Câu 3: Đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau năm 1945 là:
a. Quy mô của phong trào ngày càng rộng lớn.
b. Nhiều thành phần xã hội tham gia.
c. Hình thức đấu tranh đa dạng, trong đó chủ yếu là lực lượng vũ trang.
d. Cả ba đặc điểm trên.
Câu 4: Dưới chế độ thực dân, phong kiến giai cấp công nhân bị áp bức bóc lột bởi:
a. Đế quốc, phong kiến, tư sản Việt Nam.
b. Phong kiến, tư sản Việt Nam.
c. Địa chủ, tiểu tư sản, trí thức.
d. Đế quốc, tư sản Việt Nam, nông dân.
II. Phần tự luận: (8,0 điểm).
Câu 1. (1,5 điểm): Trình bày sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa? Ý nghĩa?
Câu 2. (3,5 điểm): Về Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai:
a. Nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản?
b. Nguyên nhân sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản?
c. Tại sao gọi là sự “thần kì” Nhật Bản?
Câu 3. (3,0 điểm):
a. Nêu các xu thế phát triển của thế giới sau "chiến tranh lạnh"?
b. Tại sao trước xu thế chung của thế giới ngày nay vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI?


Phòng GD&Yên Lập
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I -NĂM HỌC: 2011 - 2012
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9
I. Phần trắc nghiệm: ( mỗi câu đúng được 0,5đ)
Câu 1: a; Câu 2 : c; Câu 3: d; Câu 4: a
II. Phần tự luận:
Câu 1: (1,5đ) (Mỗi ý được 0,25 điểm)
a. Sự ra đời :
- Từ năm 1946 - 1949 Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.
- Cuối cùng phe Quốc dân đảng thua, rút chạy ra Đài Loan.
- Ngày 1.10.1949 nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời.
b. Ý nghĩa:
- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
- Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
- Hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Á.
Câu 2: (3,5 điểm)
a. Dẫn chứng về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản
- Tổng sản phẩm quốc dân năm 1950 chỉ là 20 tỉ USD, đến 1968 là 183 tỉ USD (đứng thứ hai thế giới). (0,25 điểm)
- Năm 1990 thu nhập bình quân đầu người đứng thứ hai thế giới (23796 USD). (0,25 điểm)
- Từ 1950 - 1960 tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân là 15%, 1961 - 1967 là 13,5%. (0,25 điểm)
- Nông nghiệp cung cấp được 80% nhu cầu lương thực trong nước… (0,25 điểm)
b. Nguyên nhân sự phát triển thần kì,
- Có điều kiện quốc tế thuận lợi, có những thành tựu tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. (0,5 điểm)
- Truyền thống văn hoá, giáo dục … (0,25 điểm)
- Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả … (0,25 điểm)
- Vai trò quan
 
Gửi ý kiến