Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI HKI TIN 8 (TRAC NGHIEM A)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TU LAM
Người gửi: Võ Văn Thảo
Ngày gửi: 15h:40' 27-02-2016
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT TRÀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015
TRƯỜNG THCS XUÂN HIỆP MÔN TIN HỌC - LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút


Phần trắc nghiệm (3.0 điểm) - Thời gian: 15 phút

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất (12 câu, mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm, tổng cộng 3 điểm)
I/ Trắc Nghiệm
Câu 1 .Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước được thực hiện mấy lần ?
A) ( - < giá trị cuối > ) lần ; B) ( - < giá trị đầu > +1 )lần;
C) ( - < giá trị cuối > +1) lần; D) Tùy thuộc vào bài toán mới biết số lần;
Câu 2 .Khi nào thì câu lệnh for ..to..do kết thúc?
A) Khi biến điếm lớn hơn giá trị cuối; B) Khi biến điếm nhỏ hơn gía trị cuối;
C) Khi biến điếm bằng giá trị cuối; D) Khi biến điếm lớn hơn giá trị đầu;
Câu 3 .Tìm giá trị a của đoạn chương trình sau ?
a:=10; for i:= 1 to 5 do a:= a - i;
A) a=5; B) a= - 5;
C) a=10; D) a=0;
Câu 4 .Trong pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước có dạng ?
A) While <điều kiện> do câu lệnh; B) While <điều kiện>; do câu lệnh;
C ) While <điều kiện> them câu lệnh; D) While <điều kiện>; them câu lệnh;
Câu 5 .Kết quả của <điều kiện > trong câu lệnh sẽ có giá trị gì?
A) Là một số nguyên; B) Là một số thực ;
C) Đúng hoặc sai; D) Là một dãy kí tự;
Câu 6.Khi sử dụng lệnh lặp while .. do cầu chú ý điều gì?
A) Số lần lặp ; B) Số lượng câu lệnh;
C) Điều kiện dần đi đến sai ; D) Điều kiện dần đi đến đúng;
Câu 7.Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau ?
A:=10; while a>=10 do write (a)
Trên màng hình xuất hiện 1 chữ a; B) Trên màng hình xuất hiện 10 chữ a;
C) Trên màng hình xuất hiện số 10; D) Chương trình lặp vô tận;
Câu 8 . Hãy cho biết kết quả b của đoạn chương trình sau?
A;=10 ;b:=5 ; while a>=10 do begin b:=b + a; a := a-1 end;
A) b=5; B) b=10;
C)b=15; D) b=20;
Câu 9: Để chỉ ra một phần tử bất kì trong mảng, ta ghi như sau?
A) Tên mảng [chỉ số trong mảng] ; B) Tên mảng [giá trị phần tử đó];
C) Tên mảng (chỉ số trong mảng); D) Tên mảng (giá trị phần tử đó);
Câu 10.Có các khai báo biến mảng dưới đây trong pascal?
A) Var x: array [ 10.5..13] of integer; B) Var x: array [ 5..10.5] of real;
C) Var x: array [ 3.4..4.8] of integer; D) Var x: array [ 10..13] of integer;
Câu 11 .Hoạt động lặp nào với số lần xác định?
A) Lan điện thoại đến khi nào gặp long thì thôi; B) Lan điện 2 lần thí thôi;
C) Khi nào khác tôi sẽ uống nước; D) Nhặt rau đến khi nào xong thì thôi;
Câu 12 .Lợi ích của việc sử dụng câu lệnh lặp là gì?
A) 1 lệnh thay cho nhiều lệnh; B) tiết kiệm thời gian tính toán;
C) Cả A và B đúng; D) Cả A và B đều sai;

----HẾT----
 
Gửi ý kiến