Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản chấm báo tường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuân
Ngày gửi: 22h:07' 29-04-2016
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________

BIÊN BẢN CHẤM THI
Báo tường 26/3/2016

Vào hồi … giờ… ngày ……………………, tại trường TH Ninh Xá đã tổ chức hội đồng chấm thi “Báo tường” cho học sinh từ khối 1 đến khối 5.
Thành phần ban giám khảo gồm:
Bà: Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Thùy – Thư ký
Bà: Nguyễn Thị Uyên - Ủy viên
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm và công tâm, Ban giám khảo đã có được kết quả như sau:

STT
Lớp
Tên đầu báo
Điểm
Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Kết quả:
Khối 1. Nhất:……………………………………………………..
Nhì:……………………………………………………
Khối 2.Nhất:…………………………………………………..
Nhì:…………………………………………………...
Khối .Nhất:…………………………………………………..
Nhì:…………………………………………………...
Khối 4.Nhất:…………………………………………………..
Nhì:…………………………………………………...
Khối 5. Nhất:………………………………………………….
Nhì:…………………………………………………...

Hội đồng chấm thi kết thúc vào hồi …. giờ ….. phút cùng ngày.
Ninh Xá, ngày …. tháng …. năm ……….
TM. BGK, Trưởng ban.


 
Gửi ý kiến