Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Giúp bạn Phan Ke Binh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Tú
Ngày gửi: 22h:51' 09-05-2016
Dung lượng: 151.5 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
Đặt đồng thời ba điện áp có cùng biểu thức vào 3 đoạn mạch (1), (2), (3) lần lượt chứa một phần tử điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi đoạn mạch lần lượt là , , , Ở thời điểm , có và ; đến thời điểm , có và . Biết . Tích có giá trị bằng
A. B. C. 2 D. 
Hướng dẫn giải
iR = cos(t
iL = cos((t - ) = sin(t
iC = cos((t + ) = -sin(t
Tại thời điểm t2
iR = iL ⟹ cos(t2 = sin(t2 ⟹ cot(t1 = ⟹ sin(t2 = - (chọn nghiệm âm)
iC = ⟹ -sin(t1 = ⇔ . = ⟹ I = 
Tại thời điểm t1
iL = I ⟹ sin(t2 = (1)
iR = iC ⟹ cos(t2 = -sin(t2 (2)
Lấy -. ⟹ -2sin2(t2 + cos(t2 = 0 ⟹ cos(t2 = ⟹ sin(t2 = thay vào (1) ⟹  = R(C
Đặt điện áp (với U và không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Nếu tháo tụ điện thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở còn P/3. Tổng của cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thỏa mãn bài toán xấp xỉ bằng
A. 282,8 B. 256,9 C. 288,6 D. 235,8 
Hướng dẫn giải
Khi chưa tháo tụ: P = (1)
Khi tháo tụ: (2)
Từ (1) và (2) ⟹ 3[R2 + (ZL - ZC)2 = R2 + ZL2 ⟹ 2ZL2 - 6ZLZC + 3ZC2 + 20000 = 0. (3)
Coi phương trình (3) ẩn ZL ⟹ (’ZL = 9ZC2 - 2.(3ZC2 + 20000) ( 0 ⟹ ZC ( 115,47 ⟹ ZCmin = 115,47 (.
Coi phương trình (3) ẩn ZC ⟹ (’ZC = 9ZL2 - 3.(2ZC2 + 20000) ( 0 ⟹ ZL ( 141,42 ⟹ ZLmin = 141,42 (.
⟹ ZLmin + ZCmin = 256,9 (.
Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch AB. Cho biết R, L, C, là các giá trị dương và không đổi, tần số f thay đổi được. Thay đổi f nhận thấy: , ,thì hệ số công suất đoạn mạch lần lượt là . Giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 52 Hz B. 36 Hz C. 90 Hz D. 70 Hz
Hướng dẫn giải
Bài này hơi phức tạp, có gì sẽ giải đáp sau cho bạn.
 
Gửi ý kiến